Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ad-hoc grupa za Sjevernu Irsku

Važna inicijativa Europske unije za Sjevernu Irsku poprimila je oblik stvaranja ad-hoc grupe za Sjevernu Irsku (NITF-a).

Ona se temelji na sporazumu o aranžmanima ponovne uspostave podjele moći u Sjevernoj Irskoj u svibnju 2007. u kojem su sudjelovale dvije glavne političke stranke.

Bivši predsjednik Komisije Barroso bio je prvi viši politički dužnosnik koji je posjetio, tada novog, premijera Iana Paisleyja i njegova zamjenika Martina McGuinessa.

On je ponudio osnivanje ad-hoc grupe u okviru Komisije da bi se ispitalo kako Sjeverna irska može bolje iskoristiti politike EU-a i kako može aktivnije sudjelovati u političkom procesu EU-a u cilju stvaranja većeg prosperiteta.

Dodatne informacije