Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Odbor za praćenje

Države članice obvezne su imenovati odbore za praćenje kako bi provjeravale provode li se operativni programi (OP-ovi) koji koristite sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova pravilno. Tim odborima predsjedava odgovarajuća država članica (ili upravljačko tijelo), a sastoje se od regionalnih, gospodarskih i socijalnih partnera.

Ključni su zadaci odbora za praćenje:

 • procjena učinkovitosti i kvalitete OP-ova
 • odobravanje kriterija za financiranje u sklopu svakog OP-a
 • provedba redovitih revizija OP-ova i njihova napretka prema konkretnim ciljevima
 • ispitivanje rezultata provedbe kako bi se procijenilo jesu li ciljevi ostvareni
 • po potrebi, prijedlozi revizija OP-ova, uključujući izmjene vezane uz financijsko upravljanje

Dodatne informacije