Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Upravljačko tijelo

Pod pokroviteljstvom kohezijske politike EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. upravljačko tijelo odgovorno je za učinkovito upravljanje operativnim programom i njegovu provedbu.

Upravljačko tijelo može biti nacionalno ministarstvo, tijelo regionalne vlasti, lokalno vijeće ili neko drugo javno ili privatno tijelo koje imenuje i odobri država članica. Od upravljačkih se tijela očekuje rad u skladu s načelima poštenog financijskog upravljanja.

Za svaki operativni program upravljačko tijelo mora Komisiji podnijeti godišnje izvješće o provedbi do 31. svibnja svake godine. Drugi ključni zadaci upravljačkih tijela obuhvaćaju:

 • jamstvo da aktivnosti odabrane za financiranje ispunjavaju kriterije operativnog programa
 • provjeru učinkovite isporuke sufinanciranih proizvoda i usluga u skladu s europskim i nacionalnim pravilima
 • vođenje i čuvanje evidencije i osiguranje postojanja tragova za strogu reviziju
 • osiguranje valjanog vrednovanja uspjeha operativnog programa

Dodatne informacije