Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

EU je uspostavila Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) kako bi podupirala zemlje kandidatkinje i potencijalne zemlje kandidatkinje.

IPA postoji od 2007. i zamijenio je starije pretpristupne programe EU-a kao što su PHARE, ISPA, SAPARD i CARDS; kao i financijski instrument za Tursku.

U razdoblju od 2014. do 2020. putem IPA-a na raspolaganju je više od 11 milijardi EU-a, koji će se potrošiti na pet političkih područja:

 • pomoć pri tranziciji i izgradnja institucija
 • društveno-gospodarski i regionalni razvoj
 • razvoj ljudskih resursa
 • poljoprivredni i ruralni razvoj
 • regionalnu i teritorijalnu suradnju

Za financiranje putem IPA-a mogu se prijavljivati i zemlje kandidatkinje (Turska, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i potencijalne kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina te Kosovo u smislu rezolucije 1244 Vijeća sigurnost UN-a.

Potpora iz IPA-a pruža se putem višegodišnjih programa, a preduvjet su joj strateški dokumenti zemalja: specifični strateški dokumenti o planiranju za svakog korisnika. Taj aranžman priprema države kandidatkinje za upravljanje europskim fondovima koje će dobivati nakon članstva u EU-u, uključujući one koji ulaze u djelokrug regionalne politike za razdoblje od 2014. do 2020.