Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Međuregionalna suradnja

Međuregionalnom suradnjom nastoji se potaknuti regionalni razvoj EU-a putem transfera znanja i razmjene iskustava između regija.

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE čini dio cilja europske teritorijalne suradnje u sklopu kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. Program nastoji poboljšati učinkovitost politika regionalnog razvoja i pridonijeti gospodarskoj modernizaciji o povećanoj konkurentnosti u Europi.

On predstavlja okvir za suradnju između regionalnih i lokalnih aktera u EU-28 te Norveškoj i Švicarskoj.

Programi se dijelom financiraju iz EFRR-a u sklopu komponente međuregionalne suradnje cilja europske teritorijalne suradnje:

INTERACT – potpora razmjeni dobre prakse između tijela vlasti zaduženih za provedbu programa suradnje

ESPON – opservatorij za teritorijalno planiranje

URBACT – stvaranje i podupiranje mreža gradova te potpora urbanom razvoju