Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERREG EUROPE

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE pokriva sve države članice EU-a te Norvešku i Švicarsku u sklopu cilja europske teritorijalne suradnje koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a). On se nastavlja na program INTERREG IVC. U razdoblju od 2014. do 2020. glavni mu je cilj bio poboljšanje politika regionalnog razvoja putem razmjena iskustava i dobre prakse. Cilj mu je i kapitalizirati regionalna znanja i dobre prakse koji su već prepoznati na europskoj razini.

Program INTERREG EUROPE omogućuje sufinanciranje regionalnim i lokalnim institucijama, kao što javna uprava, agencije za regionalni razvoj, obrazovne ustanove i drugi, u svrhu stvaranja mreža i razmjene iskustava o raznim temama, čime se generira dobra regionalna praksa na europskoj razini. Neke iskusnije mreže nastoje iskoristiti prethodno prepoznate dobre prakse kako bi pozitivno utjecale na neposredan razvoj regije na danom području (kapitalizacija). INTERREG EUROPE fokusira se na četiri teme:

 • istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
 • konkurentnost MSP-ova
 • gospodarstvo s malim udjelom ugljika
 • okoliš i učinkovito korištenje resursa

Iz proračuna od 359 milijuna eura iz EFRR-a on financira dvije vrste akcija. Projekti suradnje prilike su da organizacije iz raznih zemalja surađuju 3 do 5 godina i razmijene dobre prakse na konkretnim političkim pitanjima. Platforme za učenje politika prostori su za kontinuirano učenje kojima mogu pristupati organizacije koje se bave regionalnim razvojem u Europi.