Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERACT

INTERACT 2014-2020 nudi pomoć dionicima koji provode programe koje financira EU u sklopu cilja europske teritorijalne suradnje kohezijske politike.

INTERACT nudi savjetovanje o upravljanju i provedbi, podupire organizaciju tematskih seminara i širi primjere dobre prakse.

INTERACT pomaže institucijama i organizacijama širom Europe koje su odgovorne za upravljanje programima teritorijalne suradnje. One obuhvaćaju upravljačka tijela, zajednička tehnička tajništva, nacionalne kontaktne točke te certifikacijska i revizorska tijela. Program pokriva sve države članice te Norvešku i Švicarsku.