Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Informacije i publicitet

Europska komisija i države članice EU-a moraju stalno informirati javnost o kohezijskoj politici i financiranim projektima koje podupire. Budući da se putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova troše milijarde eura, od ključne je važnosti da lokalne zajednice dobivaju jasne podatke o tome kako će im to koristiti i kako se troši novac poreznih obveznika u EU-u.

Pravila EU-a o kohezijskoj politici za razdoblje 2014. do 2020. službeno nalažu državama članicama i upravljačkim tijelima objavljivanje popisa projekata koje sufinancira EU, uključujući primljene iznose i podatke o korisnicima.

Odgovarajuće države članice moraju Komisiji slati i komunikacijske planove za svaki operativni program (OP) koji se sufinancira tijekom zadnjeg programskog razdoblja kohezijske politike. Upravljačka tijela, k tome, moraju prirediti najmanje jednu veliku manifestaciju godišnje na kojoj se publiciraju programi, ishodi i uloga koju je odigrao EU.