Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ex-ante uvjeti

Ex-ante uvjeti (ExAC) jedan su od ključnih elemenata reforme kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. Uvedeni su za Europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondovi) kako bi se osiguralo postojanje potrebnih uvjeta za djelotvorno i učinkovito korištenje ESI fondovima.

Ti su uvjeti povezani s:

 1. političkim i strateškim okvirima, kako bi se osigurala visoka kvaliteta strateških dokumenata na nacionalnoj i regionalnoj razini koji podupiru ESI fondove te njihova usklađenost sa standardima koje su zajednički dogovorile države članice na razini EU-a;
 2. regulatornim okvirima, kako bi se osigurala usklađenost provedbe operacija koje su sufinancirane iz ESI fondova s pravnom stečevinom EU-a i
 3. dostatnim administrativnim i institucionalnim kapacitetima javne uprave i dionika koji provode ESI fondove.

Postoji sedam općih ex-ante uvjeta povezanih s horizontalnim aspektima provedbe programa i 29 tematskih ex-ante uvjeta kojima se utvrđuju sektorski uvjeti za relevantna investicijska područja koja ostvaruju pravo na potporu u okviru kohezijske politike (investicijski prioriteti).

Ako ex-ante uvjeti nisu bili ispunjeni u trenutku usvajanja programa, operativnim su programima bili utvrđeni akcijski planovi koji su morali biti dovršeni do kraja 2016. godine.