Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Vrednovanje

Za programsko razdoblje od 2014. do 2020. predviđene su tri vrste vrednovanja: prije (ex ante), tijekom (stalno) i nakon (ex post). Kohezijska politika vrednuje se na temelju partnerstva. Države članice odgovorne su za ex ante vrednovanje dok Europska komisija provodi ex post vrednovanje.

Stalna vrednovanja uglavnom su u odgovornosti država članica, ali i Komisija ih može provoditi na vlastitu inicijativu u skladu s državama članicama. Ključni zadaci za Europsku komisiju obuhvaćaju savjetovanje u vezi s vrednovanjem i olakšavanje razmjene iskustava između država članica.

Dodatne informacije