Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europski socijalni fond (ESF)

ESF, osnovan 1958. godine, jedan je od glavnih financijskih instrumenata EU-a za potporu nacionalnim politikama koje nastoje povećati zaposlenost i prilike za zapošljavanje, poboljšati kvalitetu i produktivnost na radnom mjestu te smanjiti društvenu isključenost i nejednakosti u regionalnom razvoju.

Kao jedan od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF-ova), ESF nastoji postići 11 tematskih ciljeva predviđenih za ESIF-ove za programsko razdoblje od 2014. do 2020. Glavni su prioriteti ESF-a osobito:

 • promicanje održiva i kvalitetna zapošljavanja te potpora mobilnosti radne snage
 • promicanje društvenog uključivanja te borba protiv siromaštva i svake vrste diskriminacije
 • ulaganje u obrazovanje, izobrazbu i profesionalnu obuku radi stjecanja vještina i cjeloživotnog učenja
 • poboljšanje institucionalnog kapaciteta tijela javne vlasti i dionika te učinkovita javna uprava