Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

EFRR je osnovan 1975. i pruža financijsku potporu za razvoj i strukturnu prilagodbu regionalnih gospodarstava, gospodarske promjene, poboljšanu konkurentnost i teritorijalnu suradnju u cijelom EU-u. Zajedno s Europskim socijalnim fondom (ESF-om), Kohezijskim fondom, Europskim poljoprivrednim fondom za regionalni razvoj (EPFRR-om) i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo (EFPR-om), EFRR čini pet Strukturnih i investicijskih fondova (ESIF-ova) EU-a.

U razdoblju od 2014. do 2020. proračun EFRR-a iznosit će više od 250 milijardi eura. Fond podupire projekte u sklopu 11 tematskih ciljeva kohezijske politike, a osobito se usredotočuje na četiri ključna prioriteta:

 • jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacije
 • poboljšanje pristupa informacijsko-komunikacijskim tehnologijama te njihove upotrebe i kvalitete
 • poticanje konkurentnosti MSP-ova
 • potpora prijelazu na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika u svim sektorima

EFRR financira i prekogranične, međuregionalne i transnacionalne projekte u sklopu cilja europske teritorijalne suradnje.