Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrument europskog susjedstva (ENI)

Politika za europsko susjedstvo (ENP) usmjerena je k potpori političkim, gospodarskim i socijalnim reformskim procesima u sljedećim susjednim državama Europske unije: Alžir, Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Moldova, Maroko, Palestinska samouprava, Sirija, Tunis i Ukrajina. ENP nastoji učvrstiti prosperitet, stabilnost, sigurnost, tržišno gospodarstvo i održiv rast putem stalnog dijaloga sa svakom od partnerskih zemalja.

Partnerske zemlje usuglašavaju s EU-om akcijski plan ENP-a, u kojem dokazuju svoju predanost demokraciji, ljudskim pravima, vladavini prava, dobrom upravljanju, načelima tržišnog gospodarstva i održivom razvoju. Ti akcijski planovi u kojima se postavljaju kratkoročni i srednjoročni prioriteti za svaku partnersku zemlju među ključnim su instrumentima ove politike. Iako se akcijski planovi prilagođavaju svakoj od susjednih zemalja, oni se općenito odnose na nekoliko zajedničkih aktivnosti u rasponu od političkog dijaloga do pitanja povezanih s trgovinom te gospodarske i socijalne suradnje.

U razdoblju od 2014. do 2020. politika za europsko susjedstvo financira se putem Instrumenta europskog susjedstva (IES-a), koji postoji od 2007. U skladu s obnovljenom politikom za susjedstvo, pokrenutom 2011., potpora iz IES-a uglavnom se fokusira na:

 • promicanje ljudskih prava i vladavine prava, uspostavu čvrste i održive demokracije te razvoj uspješnog civilnog društva
 • održiv i uključiv rast te gospodarski, socijalni i teritorijalni razvoj, uključujući progresivnu integraciju u interno tržište EU-a
 • mobilnost i međuljudske kontakte, uključujući razmjenu studenata, civilno društvo
 • regionalnu integraciju, uključujući prekograničnu suradnju

Ukupni sedmogodišnji proračun ENI-ja iznosi 15,4 milijardi (u cijenama iz 2014.).