Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS)

Europske grupacije za teritorijalnu suradnju imaju za cilj olakšavati i promicati prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju u EU-u. Njihovi zadaci obuhvaćaju provedbu programa koje sufinancira EU i svih drugih europskih projekata prekogranične suradnje.

Kao pravne osobe, EGTS-ovi okupljaju tijela vlasti iz različitih država članica. Njihovi članovi mogu biti same države članice EU-a, tijela regionalne ili lokalne vlasti, udruge ili kakvo drugo javno tijelo. EGTS mora imati članove iz najmanje dvije države članice.