Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) podupire europsku politiku ruralnog razvoja. Radi toga financira programe ruralnog razvoja u svim državama članicama i regijama Unije. Programi se osmišljavaju u suradnji Europske komisije i država članica uzimajući u obzir strateške smjernice za politiku ruralnog razvoja koje je donijelo Vijeće te prioritete predviđene nacionalnim strateškim planovima.

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. EPFRR je po prvi put uključen u politički okvir Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF-ova) te je podložan Uredbi o zajedničkim odredbama (1303/2013).

Fond se u programskom razdoblju od 2014. do 20202. usredotočuje na tri glavna cilja:

 • poticanje konkurentnosti poljoprivrede
 • osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatska akcija
 • postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući otvaranje i održavanje radnih mjesta

U potpori gospodarske regeneracije u ruralnim područjima ključnu ulogu igra i kohezijska politika, koja nadopunjuje akcije poduprte iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.