Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Strategija Europa 2020

Europe 2020 desetogodišnja je strategija EU-a za pametan, održiv i uključiv rast. Radi realizacije tih nastojanja postavljeno je pet ambicioznih ciljeva koji pokrivaju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene i energetsku održivost, obrazovanje te borbu protiv siromaštva i društvene isključenosti.

Kohezijska politika predana je financijskoj potpori strategiji Europa 2020. To je i razlog zbog kojega je za razdoblje od 2014. do 2020. financiranje usmjereno na 11 tematskih ciljeva koji se odnose na ciljeve strategije Europa 2020. Na te je tematske ciljeve potrebno usmjeriti specifičan postotak ulaganja. Zahvaljujući tematskim ciljevima, sredstva kohezijske politike troše se na način koji Europi pomaže da postane inovativnija, učinkovitija, održivija i konkurentnija.