Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Fond solidarnosti EU-a

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU), osnovan 2002., osmišljen je s ciljem omogućivanja brzog, učinkovitog i fleksibilnog odgovora na hitne situacije nakon velikih prirodnih katastrofa. Njime se intervenira uglavnom u prirodnim katastrofama koje imaju ozbiljne posljedice po uvjete života, prirodni okoliš ili gospodarstvo nekih regija države članice ili zemlje kandidatkinje koja je već započela pregovore o pristupanju.

Pomoć iz fonda poprima oblik jednokratnih i globalnih bespovratnih sredstava bez obveze sufinanciranja i služi kao dodatak javnim naporima države korisnice. FSEU ima maksimalni godišnji proračun od 500 milijuna EUR, uvećan za nepotrošenu alokaciju iz prethodne godine.

Dodatne informacije