Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

ESPON (Europska mreža za opservaciju prostornog planiranja)

ESPON je primijenjeni istraživački program čiji je cilj potpora formulaciji politika teritorijalnog razvoja u Europi. Radi toga program proizvodi razne i sustavne podatke o teritorijalnim trendovima povezanim s raznim gospodarskim, društvenim i ekološkim aspektima kako bi se prepoznali potencijali regija, gradova i većih teritorija te gospodarski izazovi s kojima se oni suočavaju.

Aktivnosti ESPON-a pokrivaju sve države članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku, a u njima sudjeluje 130 tijela s cijelog kontinenta. One provode razne vrste istraživanja (tematska i višetematska te istraživanja o utjecaju politika, društvenom umrežavanju i izgradnji kapaciteta) te proizvode teritorijalne podatke u obliku statistika, analiza i karata. Jedan je od glavnih ESPON-ovih izazova stoga kako taj materijal učiniti pristupačnim i razumljivim lokalnim kreatorima politika. Na razini EU-a rezultati ESPON-ovih istraživačkih napora predstavljaju izvor usporedivih podataka koji mogu poslužiti poboljšanju konkurentnosti Unije i njezinu održivom razvoju.

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. ESPON će funkcionirati kao europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTC). Glavni će fokus stavljati na tematski cilj 11: poboljšanje institucionalnog kapaciteta tijela javne vlasti i dionika te učinkovita javna uprava.

Dodatne informacije