Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF-ovi)

U razdoblju od 2014. do 2020. kohezijsku politiku financiraju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF-ovi). ESIF-ovi obuhvaćaju pet različitih fondova, a na sve se njih odnosi Uredba (EU-a) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, takozvana ‘Uredba o zajedničkim odredbama’.

Strukturni fondovi sastoje se od dviju komponenata: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a), koji od 1975. pruža financijsku potporu razvoju i strukturnoj prilagodbi regionalnih gospodarstva, gospodarskoj promjeni, poboljšanoj konkurentnosti i teritorijalnoj suradnji u cijelom EU-u, te Europskom socijalnom fondu koji od svoga osnutka 1958. nastoji pridonijeti prilagodljivosti radnika i poduzeća, pristup zapošljavanju i sudjelovanju na tržištu rada, društvenoj uključenosti zakinutih osoba, suzbijanju svih oblika diskriminacije te stvaranju partnerstava radi upravljanja reformama zapošljavanja.

Druga tri fonda koji čine ESIF-ove jesu Kohezijski fond, koji podupire isključivo manje razvijene Države članice, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.