Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Gospodarska i socijalna kohezija

Kao izraz solidarnosti između država članica EU-a i njihovih regija, gospodarska i socijalna kohezija ima za cilj postići uravnotežen društveno-gospodarski razvitak u cijelom EU-u.

Gospodarska i socijalna kohezija provodi se u okviru kohezijske politike EU-a, koja je ugrađena u Ugovor o EZ-u u sklopu Ugovora iz Maastrichta 1992. Kohezijska politika smanjuje strukturne nejednakosti između regija i država članica putem raznih operacija koje se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a), Europskog socijalnog fonda (ESF-a) i Kohezijskog fonda.

Svake tri godine Europska komisija predstavlja izvješće o napretku u postizanju gospodarske i socijalne kohezije te ulozi koju su u tome igrale politike EU-. U programskom razdoblju od 2014. do 2020. kohezijska politika EU-a druga je najveća proračunska stavka, a njezina ukupna alokacija iznosi 351,8 milijardi eura (u cijenama iz 2014.). Tijekom tog razdoblja kohezijska politika nastavit će podupirati regije koje još nisu dovršile proces gospodarske i socijalne konvergencije na realan način, a istodobno će raditi i na postizanju ciljeva EU-a iz strategije Europa 2020 koji promiču pametan, održiv i uključiv rast.