Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Odbor regija

Odbor regija savjetodavno je tijelo koje tijelima lokalne i regionalne vlasti omogućuje sudjelovanje u razvoju zakonodavstva EU-a.

Njegova 353 člana obično se sastoje od lokalnih i regionalnih političara, voditelja regionalnih vlada ili gradonačelnika gradova. Na mandat od pet godina imenuje ih Vijeće na temelju prijedloga svake zemlje u broju koji odražava veličinu nacionalnih populacija. Članovi imenuju predsjednika i ured odbora na mandat od dvije i pol godine.

Da bi ostali u čvrstoj vezi s biračima i gradovima, regijama ili teritorijima, članovi Odbora regija žive i rade u matičnim zemljama. Šest puta godišnje putuju u Bruxelles da bi sudjelovali na plenarnim sjednicama odbora. Oni služe i kao članovi povjerenstava Odbora za šest političkih područja:

 • politiku teritorijalne kohezije
 • gospodarsku i socijalnu politiku
 • okoliš, klimatske promjene i energetiku
 • obrazovanje, mladež, kulturu i istraživanje
 • građanstvo, upravu, institucionalne poslove i vanjske poslove
 • prirodne resurse

Te komisije sastavljaju nacrte mišljenja koji sadrže njihove argumente za i protiv određene teme. Kada se donese na plenarnoj sjednici Odbora, tekst se šalje Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću ministara.

Savjetovanje s Odborom obavezno je pri izradi nacrta zakonodavstva u dvanaest područja koje utječu na regionalni i lokalni život, a institucije se s njime mogu i dodatno savjetovati kad god to smatraju potrebnim. Odbor također podržava tri temeljna načela supsidijarnosti, blizine i partnerstva.

Dodatne informacije