Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Kontrola i revizija

Pojam 'kontrola i revizija' odnosi se na valjano financijsko upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF-ovima). Upravljanje programima i njihova provedba uvelike je prenesena na administraciju na nacionalnoj i subnacionalnoj razini. Države članice moraju uvjeriti Komisiju da se sredstva iz Fondova koriste učinkovito i sukladno Uredbama. Moraju osigurati pouzdane računovodstvene, nadzorne i financijske sustave izvješćivanja te odrediti odgovorna tijela i procedure za osiguranje adekvatnog revizijskog traga.

Za svaki je operativni program potrebno odrediti revizorsko tijelo. To tijelo Komisiji podnosi strategiju revizije te godišnje revizorsko mišljenje i godišnje izvješće o kontroli uzimajući u obzir probleme otkrivene tijekom revizija provedenih tijekom prethodnih 12 mjeseci.

Komisija, k tome, ima pravo provesti terenske revizije (uz najavu od minimalno 10 dana unaprijed) ili zatražiti od države članice reviziju konkretnih programa ili projekata. Primjenjuje se načelo razmjernosti, pa vrlo mali programi ne zahtijevaju istu razinu administracije kao vrlo veliki programi.