Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Izvješće o koheziji

Svake tri godine Europska komisija sastavlja izvješće kako bi izvijestila o napretku prema postizanju gospodarske i socijalne kohezije u cijeloj Europskoj uniji. Predviđeno člankom 175. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija iz 2012.), izvješće je potrebno podnijeti Europskom parlamentu, Vijeću ministara, Gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

U izvješću se procjenjuje gospodarska i socijalna situacija te izgledi u svim regijama EU-a na temelju, gospodarskih, društvenih i teritorijalnih indikatora. U njemu se analiziraju i utjecaj i doprinos politika i aktivnosti država članica te EU-a i drugih institucija, npr. Europske investicijske banke. U izvješću se, po potrebi, mogu uvrstiti i prijedlozi politika.