Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Kohezijski fond

Od 1994. Kohezijski fond služio je kao potpora siromašnijim regijama Europe i sredstvo za stabilizaciju njihovih gospodarstava s ciljem promicanja rasta, zapošljavanja i održivog razvoja. Fond doprinosi financiranju ekoloških mjera i transeuropskih prometnih mreža – osobito projekata visokog prioriteta od europskog interesa – u 13 država članica koje su se pridružile EU-u od 2004. te u Grčkoj i Portugalu. Iz kohezijskog fonda mogu se financirati i prioriteti politike zaštite okoliša EU-a.

Za financiranje iz kohezijskog fonda kvalificirane su države članice čiji bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku iznosi manje od 90 % prosjeka EU-a. Gornje ograničenje doprinosa Kohezijskog fonda javnoj potrošnji u državama članicama postavljeno je na 85 %. Proračun Kohezijskog fonda za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi približno 75 milijardi eura (u cijenama iz 2014.).

Dodatne informacije