Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Certifikacijsko tijelo

Certifikacijsko tijelo jest tijelo vlasti nadležno za jamstvo točnosti i valjanosti iskazanih rashoda i zahtjeva za uplate prije njihova slanja Europskoj komisiji. Odgovornost za upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom i Kohezijskim fondom dijele države članice, regije i druga posrednička tijela. Certifikacijsko tijelo imenuju neke od gore spomenutih grupa za svaki operativni program koji se sufinancira iz tih fondova.

Posebne odgovornosti certifikacijskih tijela uključuju:

 • potvrdu kompatibilnosti rashoda s nacionalnim i europskim pravilima i kriterijima
 • osiguranje primanja dostatnih informacija od upravljačkih tijela koje potkrepljuju njihove zahtjeve
 • razmatranje revizorskih izvješća
 • vođenje računalne evidencije
 • evidentiranje neiskorištenih/opozvanih sredstava koji se vraćaju Komisiji