Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Proračun

Države članice EU-a pridonose zajedničkom proračunu EU-a radi postizanja zajedničkih ciljeva.

Države članice izravno pridonose na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND-a). Carine i primici od PDV-a donose dodatni prihod. Gornja granica proračuna trenutno je postavljena ja 1,23 % BND-a EU-a.

U pogledu procedure donošenja proračuna, Europska komisija predlaže proračun koji odražava ključne ciljeve politika EU-a, kao što su rast i otvaranje radnih mjesta, istraživanje, klimatske promjene i energija. Države članice zatim otvaraju pregovore s Europskim parlamentom kako bi dopunile nacrt i donijele proračun. Komisija je odgovorna i za osiguranje potrošnje proračuna EU-a u skladu s Financijskom uredbom EU-a.

Trenutni proračunski okvir pokriva razdoblje od 2014. do 2020., a godišnji proračunski planovi predviđaju konkretne detalje vezane uz rashode. Tijekom tog razdoblja Strukturni i kohezijski fondovi dobit će približno 32,5 % ukupnog proračuna, što iznosi približno 351,8 milijardi eura (u cijenama iz 2014.).