Pojmovnik

Dodatni alati

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Pregovori o pristupanju

Da bi se nova država članica pridružila Europskoj uniji, potrebno je završiti pregovore o pristupanju.

Pregovore u okviru takozvane međuvladine konferencije vode ministri i veleposlanici vlada država članica EU-a te ministri i veleposlanici zemlje kandidatkinje.

Prva faza obuhvaća strog pregled zakonodavstva zemlje kandidatkinje, a zatim se metodično nastavljaju pregovori o cijelom zakonodavstvu EU-a, koje zemlja kandidatkinja mora donijeti i provesti. Pregovori se proširuju i na druga prava i obveze koje sve države članice moraju prihvatiti – to se zove pravna stečevina Zajednice.

Političke i gospodarske reforme koje prevodi država kandidatkinja redovito se prate i ocjenjuju, a rezultati određuju tempo pregovora. Tek kada su sve strane zadovoljne, proces se završava potpisom i ratifikacijom Ugovora o pristupanju.

Tijekom procesa pregovora o pristupanju zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje mogu dobivati potporu putem instrumenta pretpristupne pomoći (IPA-a). To obuhvaća nekoliko prekograničnih programa s državama članicama EU-a, koji vjerno odražavaju funkcioniranje strukturnih fondova.

Pregovori o pristupanju trenutno se vode s Crnom Gorom, Srbijom i Turskom. Pregovori su otpočeli i s Islandom, ali trenutno su zamrznuti.