Urbani razvoj

Smatra se da su gradovi izvor današnjih gospodarskih, okolišnih i društvenih izazova, no ujedno su i rješenje za te izazove. Europska urbana područja dom su za više od dvije trećine stanovnika EU-a, odgovorna su za otprilike 80 % potrošnje energije i ostvaruju do 85 % BDP-a Europe. Ta urbana područja pokretači su europskog gospodarstva i služe kao katalizatori kreativnosti i inovacije diljem Unije. No, to su i mjesta u kojima su trajni problemi poput nezaposlenosti, segregacije i siromaštva i najizraženiji. Stoga urbane politike imaju veću prekograničnu važnost zbog čega je urbani razvoj u središtu regionalne politike EU-a.

Urbana dimenzija kohezijske politike

Za razdoblje 2014. – 2020. urbana dimenzija smještena je u samu srž kohezijske politike. Najmanje 50 % sredstava ERDF-a za to razdoblje uložit će se u urbana područja. U kasnijem bi se razdoblju to moglo i povećati. Oko 10 milijardi eura iz ERDF-a izravno će se dodijeliti integriranim strategijama za održivi urbani razvoj. Oko 750 gradova dobit će ovlast za provedbu tih integriranih strategija za održivi urbani razvoj.

Naučite više o tome kako regionalna politika EU-a koristi europskim gradovima ili što se u vašoj državi članici događa u vezi s kohezijskom politikom.