Turizam

Europa je vodeća turistička destinacija u svijetu. Zbog velikog potencijala prelijevanja i otvaranja radnih mjesta, posebice za mlade, turizam ima važnu ulogu u razvoju brojnih europskih regija, osobito onih slabije razvijenih. Turizam je pokazao i veliku otpornost te stalan rast čak i tijekom nedavne gospodarske krize.

Dodatni alati

 

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) podržava konkurentnost, održivost i kvalitetu turizma na regionalnim i lokalnim razinama. Turizam je, dakako, blisko povezan i s iskorištavanjem ne razvojem prirodnih, povijesnih i kulturnih dobara te s atraktivnošću gradova i regija kao mjesta za život, rad i posjećivanje. Povezan je i s razvojem, inovacijama te diversifikacijom proizvoda i usluga koje se posjetiteljima nude za kupnju i uživanje.

Programsko razdoblje 2014. – 2020.

Turizam nije uvršten kao tematski cilj propisa o europskim strukturnim i investicijskim fondovima jer je turizam sredstvo ili gospodarska grana, a ne cilj. No propisi predviđaju brojne mogućnosti za pametna ulaganja u turizam.

Komisija je objavila tematske smjernice za ulaganja u turizam. Preporuke su sljedeće:

  • da se usklade s jednim ili nekoliko tematskih ciljeva i prioriteta ulaganja
  • da budu koherentna s analizom situacije relevantnih nacionalnih/regionalnih/transnacionalnih operativnih programa
  • da budu usmjerena prema većoj valorizaciji kulturnih i turističkih dobara
  • da potiču inovacije i diversifikaciju proizvoda, procesa i usluga te specijalizaciju za tržišne niše radi oslobađanja od ovisnosti o maloj dodanoj vrijednosti, privremenom radu te poticanja aktivnosti i otvaranja radnih mjesta i izvan turističke sezone
  • Osobita bi se pozornost trebala pridati trostrukom povećanju kapaciteta za izvrsnost, inovacije i internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća i klastera, aktivnostima klastera (i povezivanja klastera), uključujući ojačavanje internih i vanjskih veza
  • Budući da je jedna od najvećih prednosti turističkog sektora to što su vrlo male prepreke za ulaz na tržište, potrebno je usredotočiti se na podršku razvoju poduzetništva i otvaranju novih tvrtki

Turizam će i dalje imati važnu ulogu u planiranim ulaganjima iz EFRR-a, kao i u povezanim ulaganjima u zaštitu, promidžbu i razvoj prirodne i kulturne baštine (pogledajte grafikon), a iz EFRR-a planirano je izdvajanje od otprilike 8 milijardi eura.
Baza podataka eye@RIS3 u kojoj je dokumentiran novi plan regionalnih pametnih specijalizacija u Europi (a koju održava Platforma za pametnu specijalizaciju) pokazuje da su brojne regije kao prioritet u svojim strategijama za pametnu specijalizaciju odredile inovacije usluga i inovacije poslovnih modela u turizmu te da će za taj cilj odvojiti pozamašna sredstva.

Usredotočit će napore, primjerice, u razvoj konkurentnih tržišnih niša i razvoj robnih marki, kao što su turizam za starije (srebrna ekonomija) ili ekološki turizam, putem poboljšanja postojećih lanaca vrijednosti u turizmu s ciljem prodiranja na više segmente tržišta te u diversifikaciju turističkih aktivnosti radi oslobađanja od ovisnosti o sezonskom turizmu.

Te su regije već usvojile sveobuhvatne strategije ne samo za prelazak na veću dodanu vrijednost putem ulaganja u inovacije u turizmu, već i za mobilizaciju većeg prelijevanja na druge sektore, kao što su kulturne i kreativne djelatnosti, organska hrana, građevina i drugo.