Socijalna uključenost

Kohezijska politika EU-a podržava društvenu uključenost osoba s invaliditetom, mlađih i starijih radnika, niskokvalificiranih radnika, useljenika i etničkih manjina poput roma, osoba koje žive u slabo razvijenim područjima i žena na tržištu rada. Podržava Strategiju Europa 2020, čiji je cilj smanjiti opasnost od siromaštva za najmanje 20 milijuna pogođenih osoba.

Dodatni alati

 

Društvena uključenost jedan je od jedanaest prioriteta Kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. ("tematski cilj 9").

Paket društvenih ulaganja, adopted in 2013, prihvaćen 2013., donosi reforme koje su nužne u državama članicama da bi se osigurale prikladnije i održive socijalne politike kroz ulaganja u znanja i vještine stanovnika. Donosi i neke važne poruke koje treba imati na umu prilikom modernizacije socijalnih politika i njihove prilagodbe novim izazovima i preko Europskih strukturnih i ulagačkih fondova (ESI-ja).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020