Socijalna uključenost

Kohezijska politika EU-a podržava društvenu uključenost osoba s invaliditetom, mlađih i starijih radnika, niskokvalificiranih radnika, useljenika i etničkih manjina poput roma, osoba koje žive u slabo razvijenim područjima i žena na tržištu rada. Podržava Strategiju Europa 2020, čiji je cilj smanjiti opasnost od siromaštva za najmanje 20 milijuna pogođenih osoba.

Društvena uključenost jedan je od jedanaest prioriteta Kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. ("tematski cilj 9").

Paket društvenih ulaganja, adopted in 2013, prihvaćen 2013., donosi reforme koje su nužne u državama članicama da bi se osigurale prikladnije i održive socijalne politike kroz ulaganja u znanja i vještine stanovnika. Donosi i neke važne poruke koje treba imati na umu prilikom modernizacije socijalnih politika i njihove prilagodbe novim izazovima i preko Europskih strukturnih i ulagačkih fondova (ESI-ja).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020