Konkurentnost malih i srednjih poduzeća

Mala i srednja poduzeća ključna su za gospodarstvo EU-a, a čine više od 99 % europskih tvrtki i dvije trećine radnih mjesta u privatnom sektoru.

Poboljšanje konkurentnosti MSP-ova jedan je od 11 tematskih ciljeva kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020., ali MSP-ove se podržava i u drugim tematskim ciljevima, posebno u istraživanju i inovacijama, niskougljičnom gospodarstvu te informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. S više 65 milijardi EUR ili oko 20 % sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) izričito namijenjenih MSP-ovima, EFRR jedan je od glavnih izvora potpore novoj strategiji za MSP-ove za poticanje „gospodarstva u interesu građana”. Povećana upotreba financijskih instrumenata kojima se mobiliziraju dodatna sredstva EU-a te nacionalna i regionalna sredstva tijekom razdoblja financiranja 2014. – 2020. također koristi MSP-ovima.

Ta će ulaganja malim i srednjim poduzećima pojednostavniti sljedeće:

 • pristup sredstvima za ulaganja putem potpora, zajmova, jamstava za zajmove, rizičnog kapitala itd.
 • iskorištavanje prednosti ciljane podrške za poslovanje, na primjer znanja i savjeta, informacija i prilika za umrežavanje, prekograničnih partnerstava
 • unaprjeđenje pristupa globalnim tržištima i međunarodnim lancima vrijednosti
 • iskorištavanje novih izvora rasta, kao što su zeleno gospodarstvo, održivi turizam, zdravstvene i društvene usluge, uključujući "ekonomiju treće dobi" te kulturne i kreativne industrije
 • ulaganje u ljudski kapital i organizacije pružanjem praktičnog strukovnog osposobljavanja i obuke
 • uspostavljanje dragocjenih veza s istraživačkim centrima i sveučilištima radi promicanja inovacija
 • Stvaranje i rast start-upova

Zahvaljujući pojednostavnjenim i zajedničkim pravilima i mjerama mala i velika poduzeća mogu jednostavnije pristupati fondovima kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. Obuhvaćaju sljedeće:

 • izvješćivanje putem interneta o načinu korištenja fondova
 • jasnija pravila podobnosti
 • ciljane i rjeđe revizije malih operacija
 • šire područje primjene i pojednostavnjenje postavljanja financijskih instrumenata te pristupanje njima

Pogledajte ex post ocjenu potpore EFRR-a za MSP-ove za razdoblje 2007. – 2013.

Veća ulaganja u mala i srednja poduzeća u razdoblju od 2014. do 2020. dodatno će proširivati postignuća kohezijske politike EU-a iz razdoblja financiranja od 2007. do 2013.:

 • podrška za više od 95 000 novoosnovanih poduzeća
 • više od 300 000 radnih mjesta stvorenih u malim i srednjim poduzećima

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020