Istraživanje i inovacije

Održivi je rast sve više povezan sa sposobnostima regionalnih gospodarstava za inovacije, preobrazbu i prilagodbu sve konkurentnijem okruženju koje se stalno mijenja. To znači da treba uložiti mnogo veće napore u stvaranje ekosustava kojima se potiču inovacije, istraživanje i razvoj (R&D) te poduzetništvo, kako je istaknuto strategijom Europa 2020. i njenom glavnom inicijativom Unija inovacija. Inovacija je stoga ključna za niz prioriteta Komisije, posebno Europski zeleni sporazum, gospodarstvo u interesu građana i Europa spremna za digitalno doba.

Dodatni alati

 

Promicanje inovacija središnja je značajka programa kohezijske politike za razdoblje 2014.–2020., gdje se oko 65 milijardi EUR izdvaja za inovacije i istraživanje. Oko 30 % od ukupne dodjele sredstava iz kohezijske politike ulaže se u inovacije u širem smislu. Strategije pametne specijalizacije mobiliziraju inovacijski potencijal svih regija EU-a.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020