Istraživanje i inovacije

Održivi je rast sve više povezan sa sposobnostima regionalnih gospodarstava za inovacije, preobrazbu i prilagodbu sve konkurentnijem okruženju koje se stalno mijenja. To znači da je potrebno uložiti puno više napora u stvaranje ekosustava koji potiču inovaciju, istraživanje i razvoj (R&D) te poduzetništvo, kako ističu strategija Europa 2020 i njena ključna inicijativa Inovacijska unija.

Dodatni alati

 

Stoga je promidžba inovacija središnja značajka programa kohezijske politike za razdoblje od 2007. do 2013. godine prema kojoj bi se oko 86,4 milijarde eura, ili gotovo 25 % ukupnih sredstava, usmjerilo prema inovacijama u širem smislu. To će se nastojanje dodatno produbiti u novom programskom razdoblju od 2014. do 2020. u kojemu se čak 30 % ukupnih namijenjenih sredstava namjerava iskoristiti za inovacije u širem smislu. Ubuduće će pametne specijalizacijske strategije i mobilizirati potencijale za inovacije svih regija Europske unije.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020