Informacijske i komunikacijske tehnologije

Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-a) ključan je za konkurentnost Europe u današnjem globalnom i sve digitalnijem gospodarstvu. Za ulaganja u IKT tijekom financijskog razdoblja od 2014. do 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) i Kohezijskog fonda dostupno je više od 20 milijardi eura. Tim se ulaganjima podržava aktivnost Komisije za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta koje može ostvariti dodatan rast i do 250 milijardi eura.

Dodatni alati

 

Bolji pristup, veća iskorištenost i bolja kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija jedan je od 11 tematskih ciljeva kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. Prioriteti su Europskog fonda za regionalni razvoj:

  • proširivanje širokopojasne mreže i uvođenje brzih mreža
  • razvoj informacijsko-komunikacijskih proizvoda i usluga te e-trgovine
  • jačanje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u područjima e-vlade, e-učenja, e-uključenosti, e-kulture i e-zdravstva

Mjere vezane uz informacijske i komunikacijske tehnologije mogu dobiti potporu i u sklopu drugih tematskih ciljeva, a uvrštene su i u brojne strategije pametne specijalizacije. Pomak s klasičnog pristupa sektoru IKT-a prema sveobuhvatnoj lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj "digitalnoj agendi" u sklopu strategije pametne specijalizacije regijama omogućuje da odrede prioritete za ulaganje u IKT u svojem području.

Europski strukturni i investicijski fondovi ne smiju se smatrati isključivo izvorom financijske potpore, već i političkim alatom koji javnoj upravi pomaže pri definiranju strategije te planiranju administrativnih i investicijskih napora. Da bi ulaganja iz Europske unije postigla maksimalan učinak, države članice i regije koje žele iskoristiti fondove za projekte vezane uz IKT moraju donijeti strateški okvir za digitalni rast i plan za mrežu nove generacije.

Europski strukturni i investicijski fondovi mogu se iskoristiti i strateški za poticanje prenošenja zakonodavne inicijative za jedinstveno digitalno tržište, razvoj administrativnih kapaciteta za učinkovitu primjenu tih zakona te iskorištavanje nacionalnih javnih i privatnih sredstava za poticanje i ubrzavanje pozitivnog učinka jedinstvenog digitalnog tržišta u svim regijama Unije.

Veća ulaganja u IKT u razdoblju 2014 – 2020 dodatno će proširivati postignuća iz razdoblja financiranja 2007 – 2013:

  • više od 5 milijuna ljudi priključeno je na širokopojasnu mrežu
  • podršku iz EFRR-a dobilo je više od 20 700 projekata iz područja IKT-a
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020