Zdravstvo

Kohezijska politika EU-a ulaže u zdravlje – ključan resurs regionalnog razvoja i konkurentnosti – radi smanjenja gospodarskih i socijalnih nejednakosti. Ulaganja se tiču raznih područja, poput sve starijeg stanovništva Europe, infrastrukture zdravstva i održivih sustava, e-zdravlja, zdravstvenog osiguranja i promotivnih zdravstvenih programa.

Zdravlje je kvalificirano za potporu prema nekoliko od jedanaest prioriteta Kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020., uključujući tematske ciljeve 2 – Informacijsko-komunikacijske tehnologije, 3 – Male i srednje velike tvrtke, 8 – Zapošljavanje, 9 – Društvena uključenost i 11 – Institucionalni kapacitet.

Ulaganja ESI fondova u zdravlje usko su povezana s okvirom zdravstvene politike, uključujući procjenu potreba i isplativost.