Obrazovanje i osposobljavanje

Kohezijska politika EU-a ulaže u znanja i vještine stanovništva koje su ključne za osiguravanje dugoročne konkurentnosti Europe. Ključna je i za promicanje društvene kohezije, pomažući svim stanovnicima da iskoriste prednosti veće i bolje ponude radnih mjesta.

Dodatni alati

 

Obrazovanje i osposobljavanje jedan je od jedanaest prioriteta Kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. ("tematski cilj 10").

Europski socijalni fond (ESF) i Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) podržavaju aktivnosti koje pomažu u sljedećem:

  • modernizaciji obrazovanja i sustava za obučavanje, uključujući ulaganja u obrazovnu infrastrukturu
  • smanjenju ranog napuštanja školovanja
  • promicanju veće pristupačnosti kvalitetnog obrazovanja svim stanovnicima, od primarne do tercijarne razine
  • povećanju pristupačnosti cjeloživotnog obrazovanja
  • poboljšanju strukovnog obrazovanja i sustava obučavanja

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020