Prilagodba klimatskim promjenama i prevencija rizika

Europske će se regije sve češće suočavati s raznim posljedicama klimatskih promjena. Dok 7 % populacije Europske unije živi u poplavnim područjima, približno populacije 9 % živi u područjima u kojima više od 120 dana godišnje nema kiše. Kombinirane posljedice klimatskih promjena otvorit će ozbiljna pitanja ponajprije vezana uz kvalitetu života građana EU-a, ali i u nekim regijama EU-a postaviti izazove u određenim sektorima, primjerice u sektoru turizma i poljoprivrede.

Dodatni alati

 

Kohezijska politika važna je podrška sprječavanju rizika radi prilagodbe postojećim i budućim posljedicama klimatskih promjena. Ona podupire adaptacijske mjere promicanjem pristupa utemeljenih na ekosustavu uz razvoj novih infrastruktura ili naknadnu ugradnju postojećih. Štoviše, ona pridonosi razvoju otpornosti na katastrofe na regionalnoj i lokalnoj razini i za druge vrste rizika.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020