Teme

Kohezijska sredstva EU-a potpora su projektima u velikom broju područja.

Sredstva kohezijske politike za 2014. – 2020. usmjerena su na jedanaest tematskih ciljeva. Četiri predstavljaju ključne prioritete Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Usto EU financira projekte u nizu drugih područja te osigurava potporu najranjivijim regijama.

Dodatni alati

 

Tematski ciljevi ERDF-a

Pročitajte više o ključnim prioritetima za financijska sredstva regionalne politike:

Države članice i regije moraju dodijeliti određeni dio sredstava ERDF-a najmanje dvama navedenim ključnim prioritetima:

  • Najmanje 80 % sredstava ERDF-a za razvijenije regije
  • Najmanje 60 % sredstava ERDF-a za regije u tranziciji
  • Najmanje 50 % sredstava ERDF-a za slabije razvijene regije

Drugi tematski ciljevi

Saznajte više o sredstvima za preostalih sedam tematskih ciljeva:

Ostala područja aktivnosti

Povrh toga, kohezijskim se sredstvima EU-a pruža potpora projektima iz sljedećih područja i time im se pomaže u postizanju ciljeva strategije Europa 2020. radi ostvarivanja pametnog, održivog i inkluzivnog rasta:

Ispunjavanje specifičnih potreba određenih regija i zajednica

EU ulaže poseban trud u pružanje potpore određenim kategorijama regija i zajednica: