Programiranje i provedba

Regionalna politika dodiruje sve dijelove EU, i to na svim razinama - na razini čitave EU i država članica, do europskih regija i lokalnih zajednica. Dio je kohezijske politike EU, strategije Europske unije, da promiče i podržava skladan ukupni razvoj svojih država članica i regija. Ovu politiku provode nacionalna i regionalna tijela u partnerstvu s Europskom komisijom.

Okvir kohezijske politike utvrđen je za razdoblje od 7 godina.

Provedba politike prati ove faze:

  • O proračunu za politiku i pravilima za njezinu uporabu zajednički odlučuju Europsko vijeće i Europski parlament na temelju prijedloga Komisije.
  • Principi i prioriteti kohezijske politike oblikuju se kroz proces savjetovanja između Komisije i država EU. Svaka država članica izrađuje nacrt partnerskog sporazuma koji ocrtava strategiju države i predlaže popis programa. Osim toga, države članice također podnose nacrte radnih programa (OP) koji pokrivaju čitave države članice i/ili regije. Također će biti programa suradnje koji uključuju više država.
  • Komisija pregovara s državnim tijelima o konačnom sadržaju Partnerskog sporazuma, kao i o pojedinim programima. Programi predstavljaju prioritete svake države i/ili regije ili područje suradnje o kojem je riječ. Radnici, poslodavci i tijela civilnog društva mogu sudjelovati u programiranju i upravljanju radnim programima.
  • Programe provode države članice i njihove regije. To znači odabir, nadzor i procjenu stotina tisuća projekata. Ovaj posao se organizira prema "upravljačkim tijelima" u svakoj državi i/ili regiji.
  • Komisija dodjeljuje sredstva (da bi omogućila državama da počnu trošiti na svoje programe).
  • Komisija plaća ovjerene izdatke svakoj državi.
  • Komisija nadzire svaki program, uz svaku pojedinu državu.
  • I Komisija i države članice podnose izvještaje tijekom razdoblja provedbe programa.