Prioriteti za razdoblje 2014. – 2020.

Novosti za razdoblje 2014 – 2020.

  • Veća usmjerenost na rezultate: jasniji i mjerljivi ciljevi za postizanje većeg stupnja odgovornosti.
  • Pojednostavnjenje: jedan skup pravila za svih pet fondova.
  • Uvjeti: uvođenje konkretnih preduvjeta za usmjeravanje financiranja.
  • Pojačana urbana dimenzija i borba za društvenu uključenost:: rezerviran minimalni iznos sredstava ERDF-a za integrirane projekte u gradovima te ESF-a za podršku marginaliziranim zajednicama.
  • Poveznica s gospodarskom reformom: Komisija može obustaviti financiranje za državu članicu koja se ne pridržava gospodarskih pravila EU-a.

Koji su prioriteti?

Kohezijska politika postavila je 11 tematskih ciljeva za poticanje rasta u razdoblju 2014. – 2020.

  • Sredstvima iz ERDF-a podržat će se svih 11 ciljeva, ali prva četiri cilja smatraju se glavnim prioritetima za ulaganja. 
  • Glavni prioriteti za ESF ciljevi su od 8 do 11, iako taj fond podržava i prva četiri cilja.
  • Kohezijski fond podržava ciljeve od 4 do 7 i 11.     

1. Veća ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

2. Poboljšanje pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te njihova korištenja i kvalitete

3. Poboljšanje konkurentnostimalih i srednjih tvrtki

4. Podržavanje prijelaza na gospodarstvo s manjim udjelom ugljika

5. Poticanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije opasnosti i upravljanja

6. Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

7. Promicanje održivog prometa i poboljšanje mrežnih infrastruktura

8. Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage

9. Promicanje društvene uključenosti te borba protiv siromaštva i diskriminacije

10. Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

11. Poboljšanje učinkovitosti javne uprave