Načela

Kohezijska politika temelji se na četiri ključna načela:

Koncentracija

Ovo načelo ima tri aspekta:

Programiranje

Kohezijskom politikom ne financiraju se pojedinačni projekti.Njima se financiraju višegodišnji nacionalni programi usklađeni s ciljevima i prioritetima EU-a.

Dodatne informacije o tome kako funkcionira programiranje potražite na stranici posvećenoj fazama regionalne politike: korak po korak.

Partnerstvo

Svaki program razvija se zajedničkim postupkom u koji su uključena nadležna tijela na europskoj, regionalnoj i lokalnoj razini, socijalni partneri te organizacije iz civilnog društva.
To se partnerstvo primjenjuje na svim razinama postupka programiranja - od osmišljavanja, upravljanja i provedbe do praćenja i ocjenjivanja.
Takvim se pristupom osigurava da je djelovanje prilagođeno lokalnim i regionalnim potrebama i prioritetima.

Dodavanje

Financijska sredstva iz europskih strukturnih fondova ne smiju zamijeniti nacionalnu potrošnju država članica.

Komisija u dogovoru sa svakom državom određuje visinu prihvatljive javne (ili jednake) potrošnje koju treba održavati tijekom programskog razdoblja te provjerava pridržavanje dogovora sredinom programskog razdoblja (2018.) i na kraju (2022.).

Cilj je postaviti realne, ali i ambiciozne ciljeve strukturne javne potrošnje kako bi se osiguralo da se doprinosom strukturnih fondova zaista dodaje vrijednost. U pravilu stvarna prosječna godišnja potrošnja ne bi smjela biti manja od one u prethodnom programskom razdoblju.

Dodatne informacije