Je li moja regija obuhvaćena nekim ciljem?

Kohezijskom politikom obuhvaćene su sve regije EU-a, no većina sredstava usmjerena je na regije kojima su najpotrebnija: regije čiji je BDP po stanovniku ispod 75 % prosjeka EU-a.

Dodatni alati

 

Kako su regije definirane? U kohezijskoj politici koristi se EU-ov sustav NUTS, prema kojemu je svaka država podijeljena na tri razine statističkih jedinica (regije NUTS) prema broju stanovnika. EU je trenutno podijeljen na 276 regiju "2. razine" obuhvaćenu kohezijskom politikom.

Opći populacijski kriterij za razine prema NUTS-u:

Razina Minimum Maksimum
1. razina prema NUTS-u 3 milijuna 7 milijuna
2. razina prema NUTS-u 800 000 3 milijuna
3. razina prema NUTS-u 150 000 800 000

Kohezijska politika prihvatljivosti 2014-2020

Cijeli tekst Uredbe na Eur-Lexu - Područja koja imaju pravo na potporu


Eligibility 2014-2020

karta : Strukturni fondovi 2014-2020 prihvatljivosti pdf


Eligibility 2014-2020

karta : Kohezijska politika prihvatljivosti 2014-2020 pdf