Bolje ulaganje sredstava i upravljanje njima

Komisija državama članicama pruža potporu kako bi im pomogla da na najbolji mogući način iskoriste sredstva u okviru kohezijske politike i riješe probleme povezane s provedbom. Ta je potpora dodatno osnažena za razdoblje financiranja 2014. – 2020.

‘Good Governance for EU Regional Policy’ - Series of events supporting administrative capacity building

The Commission is launching a series of virtual events related to administrative capacity building for Member States in cooperation with several international partners under the joint heading ‘Good Governance for EU Regional Policy

Povećanje administrativnih kapaciteta

Kapacitet država članica za učinkovito upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima jedan je od ključnih čimbenika koji doprinosi uspjehu kohezijske politike. Komisija pomaže u jačanju administrativnih kapaciteta nacionalnih i regionalnih tijela javne uprave unaprjeđivanjem struktura, ljudskih resursa, sustava i alata. Osim što se ulažu u kapacitete za upravljanje fondovima, sredstva u okviru kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. služe za općenitije podupiranje učinkovite javne uprave financiranjem izgradnje institucionalnih kapaciteta i provedbe reforme.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: alat za razmjenu znanja među regionalnim stručnjacima

Sustav stručne razmjene TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en  alat je kojim se povezuju potrebe sa stručnim znanjem u različitim zemljama. Taj alat zasnovan na potražnji izravan je odgovor na posebne zahtjeve nacionalnih ili regionalnih tijela koja upravljaju sredstvima, i to kroz susrete stručnjaka, studijske posjete i posebne radionice.

Sporazumi o integritetu

Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije posvećena je traženju i ispitivanju novih načina očuvanja sredstava EU-a od rizika u slučaju lošeg upravljanja, prijevare i korupcije te povećanju transparentnosti u načinu upotrebe sredstava. U okviru jedne inicijative u ovom području pokrenuli smo pilot-projekt „Sporazumi o integritetu – kontrolni mehanizam civilnog društva za očuvanje sredstava EU-a protiv prijevare i korupcije”. Projekt se provodi u suradnji s organizacijom Transparency International i ima za cilj provesti sporazume o integritetu u nizu projekata koje u državama članicama sufinanciraju strukturni i kohezijski fondovi EU-a.
Za više informacija o sporazumima o integritetu i pilot-projektima posjetite web-mjesto ovdje en.

Skupina na visokoj razini nadzire pojednostavnjivanje za korisnike ESI fondova

Zadaća je stručne skupine savjetovati Komisiju u pogledu pojednostavnjivanja i smanjivanja administrativnog opterećenja za korisnike europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.
Skupina na visokoj razini nadzire pojednostavnjivanje za korisnike ESI fondova en

Inicijativa za regije koje zaostaju

Komisija će preispitati zbog čega zaostaju regije s niskim stupnjem gospodarskog razvoja ili regije koje nekoliko godina bilježe negativan rast BDP-a. Taj trend posebno zabrinjava kada je riječ o kohezijskoj politici koja za cilj im smanjenje razlika u stupnju razvoja različitih regija Europe.
Inicijativa za regije koje zaostaju en

Osposobljavanje stručnjaka u području pravila i propisa

Komisija omogućuje osposobljavanje en namijenjeno tijelima nadležnima za upravljanje, odobravanje i reviziju, a koja rade s Europskim fondom za regionalni razvojEuropskim socijalnim fondom i Kohezijskim fondom. Težište osposobljavanja jest na ključnim novim komponentama zakonodavnog okvira kohezijske politike EU-a za razdoblje 2014. – 2020. te je organizirano u dva modula:

  • izrada i provedba programa
  • upravljanje financijama i pitanja nadzora.

Dopis: Bolje ulaganje sredstava i upravljanje fondovima kohezijske politike EU-a u državama članicama i regijama (24. ožujka 2015.) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Akcijski plan za javnu nabavu

Komisijinim Akcijskim planom za javnu nabavu en utvrđuje se niz inicijativa koje su usmjerene pružanju pomoći državama članicama da poboljšaju uspješnost tijela javne uprave i korisnika pri prijavi postupaka javne nabave za ulaganja EU-a tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Regionalne zajednice praktičara

Surađujemo s upravljačkim tijelima u cilju formiranja zajednica praktičara koji rade u upravljačkim/posredničkim tijelima radi razmjene praksi i iskustava. U tu smo svrhu prihvatili inovativnije načine rada primjenjujući pristup koji uključuje tematske radionice.
Regionalne zajednice praktičara en

Studije o integraciji novih regulatornih komponenti u postupak izrade programa

Svrha ovih studija jest preispitati načine integriranja novih regulatornih elemenata reformirane politike u postupak izrade programa. Osim toga, u posljednjoj se studiji pružaju informacije o obuhvatu projekta u razdoblju 2007. – 2013.
Njima se podastire dokaz i omogućuje analitička podloga za raspravu o obliku politike nakon 2020. te o povezanim procjenama učinka.
Studije o integraciji novih regulatornih elemenata u postupak izrade programa en

ARACHNE

ARACHNE je integrirani informatički alat za rudarenje i obogaćivanje podataka koji je razvila Europska komisija. Njime se nastoji pomoći upravljačkim tijelima u administrativnim kontrolama i provjerama upravljanja u području strukturnih fondova (Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj).
Alat Za Procjenu Rizika Arachne

Okvir kompetencija EU-a za upravljanje EFRR-om i Kohezijskim fondom i za upravljanje njima

Komisija stavlja na raspolaganje Okvir kompetencija EU-a i prateći alat za samoocjenjivanje nacionalnim koordinacijskim tijelima, tijelima nadležnima za upravljanje, reviziju i certificiranje, zajedničkim tajništvima i posredničkim tijelima. Ti će instrumenti biti potpora administracijama u nastojanjima da poboljšaju svoj administrativni kapacitet za upravljanje sredstvima tako što će im pomoći utvrditi i riješiti potencijalne nedostatke u pogledu kompetencija.
Okvir kompetencija EU-a za upravljanje EFRR-om i Kohezijskim fondom i za upravljanje njima

Jačanje izgradnje administrativnog kapaciteta za razdoblje nakon 2020.

Upravljačka tijela pozivaju se da se prijave za pilot projekt Komisije „Jačanje izgradnje administrativnog kapaciteta”. Ako budu odabrana, mogu imati koristi od prilagođene savjetodavne podrške EU-a u razvoju svojega administrativnog kapaciteta kako bi bila spremna za razdoblje nakon 2020. Savjetodavna podrška pružat će se u uskoj suradnji s OECD-om.

Sljedeći koraci:

Upravljačka tijela mogu se prijaviti do 9. travnja 2018. Rezultati poziva bit će objavljeni krajem travnja. Za dodatne informacije pogledajte poziv za iskaz interesa.
Jačanje izgradnje administrativnog kapaciteta za razdoblje nakon 2020. en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Ovaj praktični priručnik može poslužiti kao inspiracija upravnim tijelima država članica koje žele poraditi na izgradnji vlastitih administrativnih kapaciteta kako bi se olakšala provedba programa i poticala dobra praksa.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en

Sudjelovanje građana u kohezijskoj politici

Sudjelovanje građana povećava kvalitetu i povjerenje u javne politike i potrošnju s njima povezanih proračunskih sredstava. Komisija s nekoliko inicijativa podupire lokalna tijela u promicanju sudjelovanja civilnog društva i mladih u upravljanju fondovima kohezijske politike EU-a.
Sudjelovanje građana u kohezijskoj politici en