EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Dodatni alati

 

Novosti

  Danas i sutra se u Ioanninai, u zajedničkoj organizaciji Europske komisije i Helenske Republike, održava drugi godišnji forum makroregionalne Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) .

  Aktualno izdanje Foruma, koji je važna platforma za dijalog za osam zemalja uključenih u Strategiju, usredotočit će se na plavi rast i njegovu povezanost s kvalitetom okoliša, održivim turizmom i povezivanjem.

  Ministri i drugi predstavnici osam zemalja sudionica te predstavnici Europske komisije, članovi civilnog društva, vanjski dionici zajedno s akademicima i poduzetnicima razmjenjivat će ideje i predstavljati projektne prijedloge, istodobno ocjenjujući rezultate EUSAIR-a nakon dvije godine provedbe i raspravljajući o putu strategije prema naprijed. Očekuje se da će ministri koji predstavljaju osam država članica potpisati deklaraciju iz Ionannine, potvrđujući dosadašnji napredak i preporučujući buduće korake.

  Pozadina

  Makroregionalna Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju pokrenuta je u listopadu 2014. Makroregija, koja je dom za 70 milijuna ljudi, imat će koristi od povećane suradnje u četirima ključnim područjima: plavom rastu, prometu, kvaliteti okoliša i održivom turizmu. Uključuje četiri države članice (Hrvatsku, Grčku, Italiju, Sloveniju) te Albaniju, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

  EUSAIR promiče gospodarski rast i prosperitet u regiji poboljšanjem njezine atraktivnosti, konkurentnosti i povezanosti. Također ima za cilj zaštitu mora, obalnog i kopnenog okoliša i ekosustava. Nadalje, očekuje se da će Strategija zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje diljem regije bolje integrirati u EU. Europska komisija objavila je Izvješće o provedbi makroregionalnih strategija EU-a u prosincu prošle godine.

  Drugi Forum Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)

  Komisija je danas usvojila prvo objedinjeno izvješće o provedbi četiriju postojećih makroregionalnih strategija Europske unije (EU): Strategije EU-a za regiju Baltičkog moraStrategije EU-a za dunavsku regijuStrategije EU-a za jadransku i jonsku regiju i Strategije EU-a za alpsku regiju.

  U izvješću se procjenjuje stanje provedbe trenutačnih strategija te se preispituju dosad postignuti glavni rezultati. U njemu se ističu pouke naučene iz dosadašnjeg iskustva i predstavlja niz preporuka o mogućim razvojima strategija i njihovih akcijskih planova, i u svjetlu buduće kohezijske politike.

  U izvješću se raspravlja o zajedničkim često spominjanim temama važnima za sve četiri strategije, neovisno o stupnju njihove završenosti (npr. donošenje i planiranje politika, upravljanje, praćenje i procjena, financiranje i komuniciranje). U zasebnim odjeljcima predstavljeni su ključni rezultati i izazovi za svaku makroregionalnu strategiju.

  Općenito se provedbom četiriju makroregionalnih strategija EU-a, kojom je obuhvaćeno 19 država članica EU-a i 8 zemalja koje nisu članice EU-a, potaknuo snažniji interes i razvila svijest o europskoj teritorijalnoj suradnji i teritorijalnoj koheziji te njezinoj dodanoj vrijednosti. One su dovele do veće koordinacije i snažnije suradnje u određenim područjima (npr. plovnost, energija, klimatske promjene) te među predmetnim zemljama kao i do sve intenzivnije suradnje sa zemljama koje nisu članice EU-a, što ih je približilo EU-u. Strategije su doprinijele i oblikovanju politike, provedbi postojećeg zakonodavstva i dubljem dijalogu među različitim dionicima.

  Međutim, strategije još nisu pokazale svoj puni potencijal te određene izazove još uvijek treba nadići. Države članice koje su pokrenule strategije trebaju zadržati veći stupanj vlasništva i odgovornosti; treba unaprijediti učinkovitost sustava upravljanja; potrebna je bolja koordinacija relevantnih postojećih izvora financiranja (EU, regionalnih, nacionalnih). U izvješću se naglašava i važnost administrativnih resursa i kapaciteta za realizaciju postavljenih ciljeva.

  Postavljena su određena pitanja u svjetlu buduće kohezijske politike. Ona se posebice odnose na sinergije i komplementarnosti između makroregionalnih strategija EU-a i programa koje podržavaju Europski strukturni i investicijski fondovi kao i na usklađivanje strategija s transnacionalnim programima Interrega te na dodatno unaprjeđenje sustava upravljanja.

  Uz izvješće se prilaže Radni dokument službi Komisije u kojem se navode detaljnije informacije o stanju provedbe svake makroregionalne strategije te daju konkretne preporuke.

  U izvješću se iznosi sveobuhvatno shvaćanje načina djelovanja četiri makroregionalne strategije EU-a uključivanjem konkretnih primjera provedenih u pojedinačnim područjima. Svaki od njih ima posebnu dodanu vrijednost, primjerice:

  • kvaliteta vode u Baltičkom moru poboljšava se te se ulijevanja nutrijenata smanjuju provedbom projekata kao što su PRESTO ili Interaktivno upravljanje vodom (engl. Interactive water management, IWAMA);
  • inovativnu i održivu upotrebu morskih resursa i suradnju među relevantnim dionicima i inicijativama u regiji Baltičkog mora u ovom polju dodatno aktivno promiče mreža SUBMARINER Network;
  • u dunavskom slivu, koordinirano upravljanje vodom i upravljanje rizikom kroz projekte kao što je SEERISK znatno smanjuje rizik od šteta nastalih poplavom;
  • uklanjaju se uska grla plovnosti Dunavom te se poboljšava sigurnost plovidbe kroz projekte kao što su FAIRWAY i DARIF;
  • suradnja sa zemljama EU-a o konkretnim pitanjima od zajedničkog interesa unutar Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju pomaže zemljama sudionicama sa Zapadnog Balkana da utru svoj put prema pristupanju EU-u;
  • ciljajući na održiv gospodarski rast koji poštuje okoliš, kao ključno područje za promicanje strateških projekata utvrđeni su zeleno-plavi koridori koji povezuju kopno i more u Jadranskom i Jonskom moru;
  • uspostavljanjem prekograničnog obrazovnog prostora za dvojno strukovno osposobljavanje u alpskoj regiji bave se projekti kao što je „mountErasmus”;
  • prekogranična povezanost u alpskoj regiji poboljšana je u pogledu putničkog prijevoza razvojem mreže „AlpInfoNet” u prekogranični putnički informacijski sustav.

  Više informacija

  Prvi Forum Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), koji zajednički organiziraju Europska komisija i Vlada Republike Hrvatske, održat će se u Dubrovniku 12. i 13. svibnja 2016. 

  Forum će predstavljati prvu priliku od pokretanja Strategije u studenome 2015. da se ispita postignuti napredak i definira budući smjer djelovanja četiriju tematskih stupova Strategije: 1) Plavi rast; 2) Povezivanje regije; 3) Kvaliteta okoliša i 4) Održivi turizam.

  Sudjelovanjem ministara iz osam zemalja sudionica, zajedno s povjerenikom Europske komisije odgovornim za regionalnu politiku, poslat će se snažna poruka u pogledu obnovljene političke posvećenosti Strategiji.

  Na ovom glavnom godišnjem događaju jadranske i jonske regije očekuje se niz sudionika iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih uprava, civilnog društva i poslovnoga svijeta. Želimo čuti njihove stavove i zamisli u odnosu na buduće djelovanje. Događaj će također predstavljati izvrsnu priliku za umrežavanje i razmjene te će uključivati nekoliko sporednih događaja koji će se odvijati paralelno s Forumom.

  Program i ostale povezane informacije nalaze se na mrežnoj stranici Foruma.

  Registrirajte se do 9. svibnja 2016.: registracija.

  Više informacija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju potražite na mrežnoj stranici www.adriatic-ionian.eu.

Dodatne vijesti

The European Council of 13-14 December 2012 requested the European Commission to present a new EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) before the end of 2014.

Building on the lessons learnt and experience from the EU Strategy for the Baltic Sea Region and the EU Strategy for the Danube Region, the Commission adopted on 17 June 2014 a Communication on the EU Strategy for the Adriatic and Ionian region, accompanied by an Action Plan . The Strategy incorporates the Maritime Strategy for the Adriatic and Ionian Seas, adopted by the Commission on 30 November 2012.

The Strategy was endorsed by the General Affairs Council on 29 September (see Council Conclusions) and subsequently by the European Council on 24 October 2014.

For news and information on the activities and progress of the Strategy, please visit the EUSAIR's dedicated website www.adriatic-ionian.eu

To get in contact with the team in DG REGIO please send an e-mail to REGIO-EU-ADRIATIC-IONIAN-STRATEGY@ec.europa.eu