Inspiring non-EU countries

Dodatni alati

 

Novosti

  Ronald Hall, viši vanjski suradnik i bivši glavni savjetnik GU REGIO, daje vlastito viđenje programa EU-a Međunarodna urbana suradnja.

  Više od polovine svjetskog stanovništva danas živi u gradovima. Gradski su centri izvor rasta i razvoja. Kao takvi privlače ruralne stanovnike koji traže prilike za ostvarivanjem većih prihoda, pristupanje visokokvalitetnim uslugama poput obrazovanja i zdravstvene skrbi te osiguravanje bolje budućnosti svojoj djeci.

  Ključ načina rasta gospodarstava leži u prijelazu s djelatnosti niske produktivnosti u ruralnim područjima, na prvom mjestu tradicionalne poljoprivrede, na proizvodnju u urbanim područjima i brojne uslužne sektore. Put je to kojim su u povijesti išle brojne razvijene države i takav model u pravilu usvajaju pokrajine u usponu diljem svijeta.

  Koristi urbanizacije koje su nastale zahvaljujući, posebice, intenzivno resursnom modelu urbanog razvoja koji je obilježio rast industrijskih zemalja 20. stoljeća nisu bez posljedica. Urbanizacijom je prouzročeno trošenje prirodnih resursa – uključujući i samu prirodu – i zagađenje zraka, rijeka i oceana što danas ugrožava kvalitetu života u metropolama razvijenog svijeta.

  Za zemlje u razvoju i usponu – gdje urbanizacija i gospodarski rast idu jedno s drugim – važno je da se u potpunosti razumiju lekcije naučene iz industrijskog svijeta. Tako su nacionalna i gradska tijela u posljednjem desetljeću razvila dobre prakse te se greške napravljene u povijesti mogu uzeti u obzir u urbanoj politici u zemljama u usponu.

  U potrazi za situacijom obostrane koristi

  Takvom se suradnjom stvaraju situacije obostrane koristi. Dok industrijske nacije imaju puno toga za pokazati nakon više od stoljeća urbanizacije, jednako je tako istinito da gospodarstva u usponu, možda manje ograničena tradicijom, imaju puno inovativnih rješenja za podijeliti s industrijskim gospodarstvima. Zaista, neki od najvećih svjetskih urbanih centara nalaze se u gospodarstvima u usponu poput Kine i Indije, kao i u Latinske Amerike.

  Međutim, možda sve veća potreba za suradnjom i dijeljenjem znanja proizlazi iz zajedničkog interesa diljem zemalja i kontinenata u očuvanju samog planeta. Postoji hitna potreba za zajedničkim razvojem održivog modela urbanizacije kojim se štiti priroda i prirodni resursi te smanjuju emisije kojima se zagađuju naši gradovi, nanosi šteta zdravlju naše djece i pridonosi globalnom zagrijavanju. Ovo je razlog zašto je održiva urbanizacija u središtu ciljeva održivog razvoja koje su usvojili Ujedinjeni Narodi i koja je rezultirala mnogim drugim stvarima, Novim programom za gradove (NUA) koji je 2016. usvojilo više od 170 zemalja u Quitou, Ekvador.

  Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku formalizirala je 14 dijaloga regionalne i urbane politike uključujući 6 „strateških partnera” EU-a (Kina, Rusija, Brazil, Meksiko, Japan i Indija) kao i zemlje Istočnog partnerstva (Ukrajina, Moldova, Gruzija) i latinoameričke države (Argentina, Čile, Peru, Kolumbija) i Sustav integracije srednjoameričkih država (SICA). Čak i u nedostatku tih ugovora, suradnja se razvila s drugim strateškim partnerima poput Kanade i Južne Afrike te s regionalnim grupacijama poput CARICOM-a (karipska zajednica), ASEAN-a (Azija), SACU-a (južna Afrika) i UEMOA-e (zapadna Afrika).

  EU vrlo ozbiljno shvaća izazov održive urbanizacije. Povjerenica za regionalnu politiku, Corina Creţu, koja je predstavljala EU u Quitou 2016., obvezala je EU na davanje znanja i resursa za unaprjeđenje programa NUA. Ovo ima unutarnju dimenziju unutar EU-a gdje je razvijen Program EU-a za gradove kojim se usmjerava program urbanog razvoja u 28 država članica i, kako je navedeno u nastavku, vanjska dimenzija putem svojih diplomatskih odnosa s državama koje nisu članice EU-a.

  Snaga za održivi urbani razvoj

  Ključni je pokretač realizacije vanjske dimenzije program Međunarodna urbana suradnja (IUC) (2017. – 2019.) čijom se osnovnom komponentom podržavaju gradske vlasti u i izvan EU-a da zajedno rade na temama održivog urbanog razvoja. IUC se zasniva na petogodišnjim pilot akcijama, uglavnom u sklopu projekata EU-a Svjetski gradovi i URBELAC.   

  U sklopu su projekta Svjetski gradovi (2015. – 2018.) gradovi u EU-u ugovorno surađivali u uparivanju s odgovarajućim gradovima u Kanadi, Kini, Indiji, Japanu, Južnoj Koreji, Indoneziji, Vijetnamu, Australiji i Južnoj Africi. Upareni su gradovi razmjenjivali iskustva u temama poput razvoja pametnih gradova, energetske učinkovitosti, gospodarenja otpadom, održive mobilnosti, itd. U sklopu projekta URBELAC (2011. – 2019.), čije se četvrto izdanje provodi, Europska komisija i Međuamerička razvojna banka podupiru gradove iz EU-a te latinskoameričke i karipske (LAC) gradove. Izgrađena je mreža EU-LAC kojom se promiče razmjena iskustava, određivanje referentnih vrijednosti i priprema akcijskih planova. Projekti Svjetski gradovi i URBELAC opipljivi su rezultat podrške Europskog parlamenta pitanjima međunarodne diplomacije na gradskoj razini.

  Programom IUC utvrđuju se platforme za urbanu suradnju s Kinom, Indijom, Japanom, Latinskom Amerikom i Sjevernom Amerikom. Programom se označava nova faza politike EU-a za promicanje suradnje među gradovima. U sklopu programa IUC o međugradskoj suradnji gotovo je 70 gradova sudjelovalo na svakoj strani kako bi se sklopili novi ugovori o međugradskoj suradnji za održivi urbani razvoj. To obuhvaća pripremu lokalnih akcijskih planova za integrirani gradski razvoj. U suštini se ovim planovima daje prioritet suradnji unutar sektorâ Programa EU-a za gradove i programa NUA.

  Na temelju iskustva u projektu Svjetski gradovi, gradovi upotrebljavaju pristup više dioničara, primjenjuju znanje i iskustvo javnih tijela, poduzeća, istraživačke zajednice i civilnog društva. Program EU-a URBACT za urbano umrežavanje služi kao ključni izvor znanja i iskustva za potporu lokalnom planiranju akcija.

  U sklopu programa IUC o međugradskoj suradnji ostvaren je razvoj zajedničkih pilot projekata, dok su Memorandumi o razumijevanju, kojima se jamči njihova dugoročna budućnost, potpisani među javnim tijelima, istraživačkim agencijama i predstavnicima poslovanja s obiju strana.

  Postavljanje dobrog primjera

  Primjerice, u sklopu je programa IUC, grad Parma (Italija) uparen s gradom Fredericton (Kanada). Odjel za nasljeđe i urbano planiranje, usluge rasta i zajednice ovog kanadskog grada surađuje s Uredom za jednake mogućnosti i Uredom za europske projekte u Parmi. Radi jačanja lokalne demokracije ove dvije strane rade na utvrđivanju prepreka kojima se sprječava političko sudjelovanje marginaliziranih skupina i njihovih uzroka te mogućih politika i mehanizmima za njihovo uklanjanje te stvaranje inkluzivnije urbane okoline.

  Talijanski grad Bologna (Italija) surađuje s Austinom (Sjedinjene Američke Države) na raznim pitanjima, od razvoja zdravijeg lokalnog prehrambenog sustava i jačanja resursne učinkovitosti do jačanja otpornosti na klimatske promjene. Pitanja gradske uprave visoko su na dnevnom redu, primjerice, vlasti grada Austin došle su do zaključka da njegov Ured za održivost i Ured za gospodarski razvoj trebaju razviti užu suradnju.

  Rotterdam (Nizozemska) surađuje sa Suratom (Indija). Ova dva grada rješavaju pitanja povezana s gospodarenjem vodom poput jamčenja kvalitete vode za piće, zaštite od onečišćenja voda uzrokovanog istjecanjem vode, zaštite od poplava te učinkovite obrade otpadnih voda. Surat je u gradu Rotterdamu pronašao partnera prepunog znanja i bogatog iskustva u gospodarenju vodom. Rotterdam je u gradu Suratu pronašao grad koji rješava pitanja u puno većem omjeru zbog čega se u ovom nizozemskom gradu već razmišlja drugačije o izazovima s kojima se ljudi suočavaju.

  SAZNAJTE VIŠE

Dodatne vijesti

International Affairs

In the international relations arena, the Directorate General for Regional and Urban Policy acts in support of, and in cooperation with the European External Actions Service (EEAS) and the external relations family of Directorates General (DEVCO and DG TRADE). There is a growing interest in different parts of world in the process of European integration, not just from an institutional point of view but also in terms of the policies that promote European economic and social development and territorial cohesion. Foremost among the latter is European regional policy which seeks to ensure that the benefits of the Single Market in Europe based on the free movement of goods and services, labour and capital, are as widely spread as possible.

Principal among the features of EU regional policy that are of interest to third countries such as China, Russia and Brazil, as well as to international organisations such as CARICOM, SACU, MERCOSUR and ASEAN, are issues such as the geographical targeting of resources between Member States and regions; the organization of multi-level governance systems; sustainable urban development policy; cross-border development; regional innovation systems and their implementation. So far as cooperation with countries in the European Neighbourhood are concerned, the EU seeks to promote key concepts of EU regional policy such as open markets, respect for the environment, participative democracy and partnership in the conception and implementation of development policy.

This interest comes at a time when the policy has undergone substantial changes. In effect, EU regional policy today is a means of delivering the Union's policy priorities across its territory. It does so by co-financing integrated, national or regional investment programmes, where the Union's contribution to the programmes is greatest in the least prosperous areas.

Today therefore, EU regional policy is an integral part of economic policy, but with the unique feature that it is delivered with the consent and involvement of the grassroots through a multi-level governance system where each level - European, national, regional and local - has a role to play. The involvement of the grassroots, for example, in devising regional and local strategies and selecting projects creates a sense of ownership of European policy and in that way contributes to territorial integration. It is these features that have inspired interest in large countries with major territorial imbalances that are seeking to combine the pursuit of a more even pattern of growth with governance systems that contribute to transparent public policies and that help to further integration through decentralisation.

As well as projecting notions of inter-regional solidarity and good governance, cooperation in the field of regional policy also provides the opportunity to project other values such as respect for the free market through competition, state aid and public procurement rules, for environmental rules and policies and for equal opportunities and minority rights. These create the framework conditions under which EU financial support is granted and provide positive incentives to achieving high standards in public policy.

Regional Policy Dialogues

The Commission, DG REGIO, has concluded formal agreements on regional policy cooperation with China PDF EN zh, Russia PDF EN EN, Brazil PDF EN EN, and Ukraine PDF EN Ukrainian, Georgia PDF EN, Moldova PDF EN, Chile PDF EN es, Peru PDF EN es, Argentina PDF en es, Japan PDF EN, Mexico PDF EN es, Sistema de Integracion de Centro-America (SICA) PDF EN es, Colombia PDF EN es, India PDF EN. These countries are confronted with wide regional disparities as well as major challenges in terms of coordinating the different levels of government, and ensuring that decentralization can be achieved without compromising efficiency.

Brochure : European Regional Policy, an inspiration for Countries outside the EU?

November 2009 - PDF en es fr hy ka mo pt Russian Ukrainian Chinese

Posters: PDF en