Suradnja

Dodatni alati

 

Europska teritorijalna suradnja

Europska teritorijalna suradnja ključ je stvaranja zajedničkog europskog prostora i kamen temeljac europske integracije. Ima jasnu europsku dodanu vrijednost: pomaže osigurati da granice ne budu barijere, zbližava Europljane, pomaže u rješavanju zajedničkih problema, olakšava razmjenu ideja i sredstava i potiče strateško djelovanje za postizanje zajedničkih ciljeva.

Makroregionalna strategija

"Makroregionalna strategija" integrirani je okvir koji provodi Vijeće Europe koji, uz ostale, mogu podržavati europski strukturni i investicijski fondovi, a cilj mu je rješavanje zajedničkih izazova s kojima su suočena definirana geografska područja u kojima se nalaze zemlje članice i treće zemlje koje time imaju koristi od ojačane suradnje koja pridonosi postizanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Do sada su donesene četiri makroregionalne strategije EU-a koje obuhvaćaju nekoliko javnih politika.

Uz sve donesene makroregionalne strategije priložen je i progresivan akcijski plan koji će se redovito ažurirati s obzirom na nove, nadolazeće potrebe i promjenjive kontekste. Četiri makroregionalne strategije odnose se na 19 država članica EU-a i na 8 zemalja koje nisu članice EU-a.

Međunarodna suradnja

Sa zemljama koje nisu članice EU-a Europska unija dijeli iskustvo o procesu regionalnog razvoja.

Drugi oblici suradnje i umrežavanja