Za 2022. dostupno 11 milijardi EUR iz programa REACT-EU

Dodatni alati

 
24/11/2021

Komisija je objavila dodjelu sredstava u okviru programa REACT-EU za 2022. Oko 11 milijardi EUR (u tekućim cijenama) sad je dostupno za planiranje u okviru programa kohezijske politike u svih 27 država članica.

Ta sredstva dopunjuju gotovo 40 milijardi EUR raspoloživih sredstava iz 2021. Države članice moći će nastaviti s provedbom mjera oporavka povećanjem otpornosti zdravstvenih sustava, poduzeća i potpore najranjivijim skupinama te istodobno doprinositi zelenim i digitalnim prioritetima za pametan, održiv i kohezivan oporavak.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: REACT-EU je uspješan instrument za potporu oporavku od krize uzrokovane koronavirusom i provedbu pravedne zelene i digitalne tranzicije u EU-u. Zemlje EU-a zaključile su planiranje za gotovo sva sredstva iz programa REACT-EU za 2021. Sad ih molimo da brzo podnesu izmjene svojih programa za tranšu za 2022. kako bi na vrijeme mogle početi koristiti sredstva. 

Povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit rekao je: Od potpore tražiteljima posla u Belgiji do financiranja skrbi za starije osobe u Bugarskoj, REACT-EU od početka krize konkretno doprinosi životu Europljana. Uz 11 milijardi EUR raspoloživih sredstava za 2022. države članice trebale bi i dalje koristiti taj dodatni izvor financiranja u najvećoj mogućoj mjeri.

Sredstva u okviru programa REACT-EU isplaćuju se u dvije tranše kako bi se cjelovito ublažili promjenjivi socijalni i gospodarski učinci pandemije. Dodjela sredstava po zemljama temelji se na njihovu BDP-u, stopi nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih. Uzet je u obzir i utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstva država članica prema statističkim podacima od 19. listopada 2021.

REACT-EU prvi je program korišten u okviru instrumenta NextGenerationEU – prvi obrok od 800 milijuna EUR isplaćen je 28. lipnja 2021.. Zahvaljujući brzom odobravanju mjera države članice namijenile su sredstva u iznosu od 37 milijardi EUR, a ukupno je dosad isplaćena 6,1 milijarda EUR. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj mobilizirano je 23,3 milijarde EUR, iz Europskog socijalnog fonda 12,8 milijardi EUR. a iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije pola milijarde EUR.

Konkretni primjeri solidarnosti EU-a

Slijedi nekoliko konkretnih primjera potpore koju su ljudi i poduzeća primili u okviru programa REACT-EU:

  • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR): U Češkoj se s pomoću sredstava iz EFRR-a razvija i modernizira Vojna bolnica u Brnu. U Švedskoj Fond pomaže malim i srednjim poduzećima u oporavku od krize digitalnim razvojem prema novim tržištima. U Francuskoj će EFRR pomoći u modernizaciji Centra Henry Becquerel za borbu protiv raka kako bi mogao primati više pacijenata. U Španjolskoj se iz EFRR-a podupirao prelazak na digitalno gospodarstvo, s naglaskom na digitalizaciji javnih usluga, uključujući e-zdravstvo i e-učenje, i prelazak na zeleno gospodarstvo zahvaljujući električnoj mobilnosti u javnom prijevozu te poboljšanim energetskim svojstvima i većem korištenju obnovljivih izvora energije u javnim zgradama. 
  • Europski socijalni fond (ESF): U svim državama članicama provode se osposobljavanja, obuke i profesionalna usmjeravanja kako bi se ljudima povećali izgledi da zadrže posao ili pronađu novi. Na primjer, u Belgiji je ESF pomogao osobama pogođenima pandemijom da razvijaju vještine za zeleno i digitalno gospodarstvo te pridonio širenju naizmjeničnog osposobljavanja i sprječavanju napuštanja školovanja. U Bugarskoj je osoblje u prvim redovima borbe protiv pandemije koronavirusa primilo dodatak na plaću, a starijim osobama i osobama s invaliditetom zdravstvene i socijalne usluge pružaju se u njihovim domovima. 
  • Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD): U Austriji i Rumunjskoj djeca kojima je potrebna pomoć primila su školski pribor. U Estoniji, Francuskoj, Luksemburgu i drugim državama članicama najpotrebitijima je dostavljena pomoć u hrani, kao što su topli obroci, i osnovna materijalna pomoć, kao što su higijenski proizvodi. U Latviji su se sredstva iz FEAD-a upotrebljavala za dostavu maski i dezinfekcijskih sredstava.

Sljedeći koraci 

Komisija je nedavno pokrenula pregovore s državama članicama o korištenju tranše programa REACT-EU za 2022. Države članice sad mogu Komisiji poslati izmjene svojih programa. Kad se izmjene odobre, države članice moći će pristupiti novim sredstvima od 1. siječnja 2022.  

Kontekst

REACT-EU je inicijativa u okviru instrumenta NextGenerationEU putem koje je za programe kohezijske politike za 2021. i 2022. osigurano 50,6 milijardi EUR dodatnih sredstava (u tekućim cijenama), koja se trebaju iskoristiti do kraja 2023. Cilj je inicijative poduprijeti gospodarski i društveni oporavak od krize uzrokovane koronavirusom poticanjem sanacije posljedica krize te otpornosti zdravstvenih sustava, poduzeća i potpore najranjivijim skupinama. Tim se sredstvima ujedno doprinosi zelenim i digitalnim prioritetima za pametan i održiv oporavak.

U okviru inicijative REACT-EU za 2021. osigurana su sredstva u iznosu od 40 milijardi EUR, od čega je 92 % već dodijeljeno programima ulaganja. Sredstva su uglavnom iskorištena za premošćivanje jaza između hitnih mjera poduzetih na početku krize i dugoročne sanacije posljedica krize.

Novosti