Nove smjernice Europske komisije za osiguravanje otpornosti budućih infrastrukturnih projekata na klimatske promjene

Dodatni alati

 
29/07/2021

Europska komisija danas je objavila nove tehničke smjernice za osiguravanje otpornosti infrastrukturnih projekata na klimatske promjene za razdoblje 2021. – 2027.

New technical guidance on climate-proofing of infrastructure projects - Vulnerability of 571 European cities to climate- and weather-related hazard New technical guidance on climate-proofing of infrastructure projects - Vulnerability of 571 European cities to climate- and weather-related hazard

Te će smjernice pridonijeti redovitom uključivanju klimatskih aspekata u buduća ulaganja i razvoj infrastrukturnih projekata, od zgrada i mrežne infrastrukture do niza izgrađenih sustava i imovine. Tako će institucionalni i privatni europski ulagači moći donositi utemeljene odluke o projektima koji se smatraju usklađenima s Pariškim sporazumom i klimatskim ciljevima EU-a.

Stoga će danas donesene smjernice pomoći EU-u u provedbi europskog zelenog plana, ispunjavanju zahtjevâ iz europskog zakonodavstva o klimi i zelenijoj potrošnji EU-ovih sredstava. Smjernice su usklađene s ciljevima smanjenja neto emisija stakleničkih plinova za 55 % do 2030. i postizanja klimatske neutralnosti do 2050., slijede načela „energetska učinkovitost na prvom mjestu” i „ne nanositi bitnu štetu” te ispunjavaju zahtjeve utvrđene u zakonodavstvu za nekoliko fondova EU-a kao što su InvestEU, Instrument za povezivanje Europe, Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijski fond (KF) i Fond za pravednu tranziciju (FPT).

Učinci klimatskih promjena na imovinu i infrastrukturu s dugim životnim vijekom kao što su željeznice, mostovi i elektrane već su vidljivi, a u budućnosti će se i povećavati. Među ostalim, posebnu pozornost treba posvetiti izgradnji na područjima na koja će vjerojatno utjecati podizanje razine mora. Isto tako, otpornost željezničkih pruga na promjene temperature treba biti prilagođena predviđenom porastu maksimalnih temperatura, a ne povijesnim vrijednostima. Stoga je neophodno da se jasno identificira infrastruktura koja je pripremljena za klimatski neutralnu i klimatski otpornu budućnost, ali i da se ulaže u tu infrastrukturu.

Priprema za klimatske promjene proces je u kojem se mjere ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima uključuju u razvoj infrastrukturnih projekata. U danas donesenim tehničkim smjernicama utvrđena su zajednička načela i prakse za utvrđivanje, klasifikaciju i upravljanje fizičkim klimatskim rizicima tijekom planiranja, razvoja, provedbe i praćenja infrastrukturnih projekata i programa. Postupak je podijeljen u dva stupa (ublažavanje i prilagodba) i dvije faze (pregled i detaljna analiza), a dokumentiranje i provjera otpornosti na klimatske provjere smatraju se ključnim elementima u donošenju odluka o ulaganju.

Konkretno, kad je riječ o infrastrukturi koja bi se trebala koristiti i nakon 2050., u smjernicama se propisuje da se rad, održavanje i konačna razgradnja za sve projekte trebaju provoditi na klimatski neutralan način, što može uključivati pitanja povezana s kružnim gospodarstvom, primjerice pitanja recikliranja ili prenamjene materijala. Otpornost novih infrastrukturnih projekata na klimatske promjene trebalo bi osigurati odgovarajućim mjerama prilagodbe koje se temelje na procjeni rizika od klimatskih promjena.

Dodatne tehničke smjernice o osiguravanju otpornosti na klimatske promjene za ulaganja koja nisu namijenjena za infrastrukturu dostupne su u Obavijesti Komisije 2021/C 280-01.

Kontekst

Komisija je u bliskoj suradnji s potencijalnim partnerima u provedbi za program InvestEU i Grupom EIB-a izradila nove tehničke smjernice za osiguravanje otpornosti infrastrukturnih projekata na klimatske promjene.

Te su smjernice prvenstveno namijenjene nositeljima projekata i stručnjacima uključenima u pripremu infrastrukturnih projekata. Mogu biti korisne i javnim tijelima, partnerima u provedbi, ulagačima, dionicima i drugima.

Na temelju pouka iz osiguravanja otpornosti velikih projekata na klimatske promjene u razdoblju 2014. – 2020. u predmetnim se smjernicama osiguravanje otpornosti na klimatske promjene uključuje u upravljanje projektnim ciklusom (PCM), procjene utjecaja na okoliš (EIA) i strateške procjene okoliša (SEA) te se preporučuje kako poduprijeti nacionalne procese osiguravanja otpornosti na klimatske promjene u državama članicama.

Novosti