NextGenerationEU: 800 milijuna eura prvih isplata za oporavak od krize i otpornost

Dodatni alati

 
28/06/2021

Komisija je danas isplatila 800 milijuna eura u okviru privremenog instrumenta NextGenerationEU za financiranje oporavka Europe te zelenijeg, digitalnijeg i otpornijeg gospodarstva nakon pandemije.

Ta sredstva, namijenjena za 41 nacionalni i regionalni program u 16 država članica (Francuskoj, Grčkoj, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Litvi, Nizozemskoj, Slovačkoj, Estoniji, Austriji, Danskoj, Finskoj, Bugarskoj, Švedskoj, Portugalu i Hrvatskoj), potječu iz inicijative Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU), namijenjene financiranju odgovora na krizu i mjera oporavka nakon pandemije. Sredstva u okviru inicijative REACT-EU dodjeljuju se povrh sredstava iz postojećih programa kohezijske politike.

Cilj je postići veću otpornost zdravstvenih sustava, očuvati postojeća radna mjesta i otvoriti nova (posebno za mlade), dati podršku najranjivijim članovima društva te MSP-ovima pružiti obrtni kapital i zajmove za ulaganja kako bi se premostilo razdoblje između hitnog odgovora na krizu i dugoročnih ulaganja.

Financiraju se ciljane mjere – npr. ulaganjima u energetsku učinkovitost, ekologizaciju gradova i digitalizaciju – za postizanje zelene i digitalne tranzicije te što brže ublažavanje posljedica pandemije.

Isplata je uslijedila nakon prve operacije zaduživanja u okviru instrumenta NextGenerationEU. Izdana je desetogodišnja obveznica u iznosu od 20 milijardi eura, što je najveće institucijsko izdanje obveznica u Europi i najveći iznos koji je Unija prikupila u jednoj transakciji. Komisija očekuje da će do kraja godine dugoročnim financiranjem prikupiti oko 80 milijardi eura, a taj će se iznos dopuniti izdavanjem kratkoročnih obveznica EU-a.

Izjave članova Kolegija

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira komentirala je: Drago mi je što je kohezijska politika u žarištu odgovora na krizu i oporavak. REACT-EU prva je dovršena inicijativa u okviru instrumenta NextGenerationEU, njezini su programi doneseni prije svih drugih, a sada se putem nje usmjeravaju sredstva za gospodarstvo, poduzeća i radnike. Ona postojećim programima kohezijske politike donosi prijeko potrebne dodatne kapacitete za ulaganja i tako potiče snažan, pravedan i usklađen oporavak.

Povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Htio bih izraziti zadovoljstvo što smo počeli izdavati obveznice u okviru instrumenta NextGenerationEU kao što smo planirali. Novac iz tog instrumenta od sad se kroz REACT-EU počinje usmjeravati prema našim regijama i gradovima radi njihovog oporavka od pandemije te izgradnje zelenije, digitalnije i otpornije Europe.

Korist za realno gospodarstvo

Dodatna sredstva usmjeravat će se prije svega putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), među ostalim i Inicijative za zapošljavanje mladih, a dio će iskoristiti i Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) da bi dopunio sredstva za razdoblje 2014. – 2020.

Kako bi se na najbolji način pomoglo državama članicama, uvjeti za korištenje dodatnih sredstava pojednostavnjeni su:

  • nacionalno sufinaciranje nije obvezno, odnosno EU može pokriti sve troškove ako država članica smatra da je to potrebno
  • pretfinanciranje u iznosu od 11 % spriječit će nastajanje uskih grla te omogućiti likvidnost i brzo isplaćivanje
  • ne postoje ex ante uvjeti, zahtjevi u pogledu tematske koncentracije ni dodjela sredstava po kategoriji regije; pomoć se može iskoristiti na različite načine te se mogu prenositi sredstva između EFRR-a i ESF-a
  • moguće je retroaktivno financiranje projekata (do 1. veljače 2020.).

Transparentnost i odgovornost

S prvim isplatama na Komisijinoj je platformi otvorenih podataka pokrenuta nova stranica s informacijama o korištenju sredstava u okviru inicijative REACT-EU u Uniji. Na njoj su istaknute međusektorske teme, kao što su ekologija, digitalizacija i posebne mjere za prilagodbu klimatskim promjenama, te podaci o konkretnim područjima ulaganja za svaki fond. Tako se nastoji olakšati pristup javnim podacima te osigurati transparentnost i odgovornost.

Kontekst

NextGenerationEU privremeni je instrument za oporavak kojim će se prikupiti oko 800 milijardi eura u tekućim cijenama za oporavak Europe od pandemije koronavirusa i izgradnju zelenije, digitalnije i otpornije Europe. Kako bi financirala taj instrument, Europska komisija će u ime EU-a do kraja 2026. na tržištima kapitala prikupiti do oko 800 milijardi eura, odnosno 407,5 milijardi eura za bespovratna sredstva (u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, inicijative REACT-EU i drugih programa koji se financiraju sredstvima iz proračuna Unije) i 386 milijardi eura za zajmove. Na godišnjoj razini prosječno zaduživanje iznosit će otprilike 150 milijardi EUR.

REACT-EU je inicijativa u okviru instrumenta NextGenerationEU putem koje će se 2021. i 2022. isplatiti 50,6 milijardi eura dodatnih sredstava (u tekućim cijenama) za programe kohezijske politike. Riječ je o mjerama za bolju otpornost tržišta rada, radna mjesta, MSP-ove i obitelji s niskim primanjima te izgradnju temelja za zelenu i digitalnu tranziciju i održiv socioekonomski oporavak koji će moći odolijevati budućim promjenama.

 

Novosti