Komisija pozdravlja politički dogovor o inicijativi REACT-EU

Dodatni alati

 
18/11/2020

Komisija je danas pozdravila politički dogovor između Europskog parlamenta i država članica EU-a postignut u Vijeću o paketu pomoći za oporavak za koheziju i europska područja – REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Ovo je prvi predmet kohezijske politike o kojem su pregovori u okviru trijaloga završeni i čeka se da pravne tekstove odobre Vijeće i Europski parlament na plenarnoj sjednici.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Pozdravljam politički dogovor o inicijativi REACT-EU koji je danas postignut. Kohezijska politika bila je otpočetka ključni instrument u borbi protiv pandemije zahvaljujući investicijskim inicijativama kao odgovorima na koronavirus. Ta nova inicijativa dodatni je korak u pružanju pomoći državama članicama za njihov oporavak: osigurat će im se dodatna sredstva da se premosti razdoblje između prvog hitnog odgovora i dugoročnog oporavka gospodarstva koji se podupire u okviru programskog razdoblja 2021. – 2027. Trudimo se osigurati pravedan i koherentan oporavak.

S namjenskim iznosom od 47,5 milijardi eura (50,5 milijardi eura u tekućim cijenama) u okviru inicijative REACT-EU nastavit će se i proširiti mjere za odgovor na krizu i oporavak od krize provedene u okviru dvaju paketa investicijskih inicijativa kao odgovora na koronavirus (CRII i CRII+), čime će se osigurati neometan gospodarski i socijalni oporavak u kontekstu pandemije koronavirusa.

Današnji dogovor obuhvaća sljedeće elemente:

  • Države članice mogu potpuno samostalno odlučiti o raspodjeli sredstava za Europski fond za regionalni razvojEuropski socijalni fond – uključujući Inicijativu za zapošljavanje mladih i Fond europske pomoći za najpotrebitije.
  • Raščlamba po kategorijama regija ne određuje se unaprijed kako bi se sredstva mogla usmjeriti tamo gdje su najpotrebnija.
  • EU-ovo sufinanciranje operacija može se povisiti i na 100 %.
  • Retroaktivna prihvatljivost rashoda s početkom od 1. veljače 2020. u kontinuitetu s investicijskim inicijativama CRII i CRII+ koja obuhvaća fizički završene i potpuno provedene operacije (pod uvjetom da su u tijeku od 1. veljače 2020.).
  • U skladu sa zakonodavnim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. krajnji rok za prihvatljivost rashoda je 31. prosinca 2023.
  • U sklopu cilja europske teritorijalne suradnje sredstva se mogu dodijeliti i postojećim programima prekogranične suradnje.
  • Dodjela 70 % nacionalnih omotnica u 2021. na temelju socioekonomskih posljedica krize, uključujući razinu nezaposlenosti mladih i relativno blagostanje država članica, dok se preostalih 30 % za 2022. izračunava na kraju 2021. na temelju najnovijih statističkih podataka.
  • Raščlamba po kategorijama regija iznimno se ne primjenjuje. Države članice moraju osigurati da se pri dodjeli potpore u obzir uzmu potrebe područja najviše pogođenih posljedicama pandemije bolesti COVID-19, ali da prioritet i dalje budu slabije razvijene regije.
  • Naposljetku, kako bi se omogućila neometana i brza mobilizacija ulaganja, na inicijativu REACT-EU ne primjenjuju se ex ante uvjeti, zahtjevi u pogledu tematske koncentracije ni okvir uspješnosti. Komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi odobrila programe i izmjene programa u roku od 15 radnih dana nakon podnošenja prijedloga.

Sljedeći koraci

Europski parlament i Vijeće sada moraju u skladu sa svojim ulogama i postupcima službeno donijeti Uredbu o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) i međuinstitucijski dogovor koji su potvrđeni 10. studenoga 2020. Ukupna omotnica inicijative REACT-EU ovisi o cjelokupnim pregovorima o VFO-u.

REACT-EU stupio bi na snagu 1. siječnja 2021. Prvi podneseni prijedlozi za izmjene programa i nove namjenske programe za dodjelu dodatnih sredstava očekuju se u prvom tromjesečju 2021. 

Kontekst

REACT-EU je inicijativa koja nastavlja i proširuje odgovor EU-a na krizu uzrokovanu koronavirusom i mjere za oporavak od krize koje se provode u okviru paketâ investicijskih inicijativa CRII. Pridonijet će zelenom, digitalnom i stabilnom oporavku gospodarstva dodavanjem novih sredstava postojećim programima kohezijske politike. 

Više informacija

Novosti