Bolje kompetencije za bolje rezultate ulaganja sredstava EU-a

Dodatni alati

 
18/12/2017

Europska komisija pomaže državama članicama i regijama da poboljšaju svoj kapacitet ulaganja sredstava EU-a za bolje rezultate jačanjem vlastitih profesionalnih i operativnih kompetencija. Potpuno novi alat sada je dostupan svim javnim institucijama uključenima u upravljanje Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom – nacionalnim koordinacijskim tijelima, tijelima nadležnima za upravljanje, reviziju i certificiranje, zajedničkim tajništvima i posredničkim tijelima – kako bi se utvrdili i riješili nedostatci u pogledu kompetencije te kako bi se prilagodile strategije osposobljavanja.

Alat, koji je osmislila Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO), sastoji se od:

  • okvira kompetencija EU-a koji se sastoji od niza kompetencija koje administracije i službenici moraju posjedovati;
  • alata za samoocjenjivanje koji se temelji na mreži, a koji zaposlenicima omogućuje ocjenjivanje vlastite razine stručne osposobljenosti za svaku kompetenciju potrebnu za profil određenog posla. Time će se pomoći definirati buduće ciljeve razvoja.

Važna značajka, osobito za rukovoditelje u javnom sektoru, jest mogućnost objedinjavanja podataka iz samoocjenjivanja svih zaposlenika, čime se dobiva pregled cjelokupne administracije. Stoga rezultati mogu poslužiti kao osnova za razvoj planova za učenje i razvoj kako bi se uklonili nedostatci.

Ovaj fleksibilan alat prilagođen korisniku obuhvaća cijeli niz kompetencija i može se primjenjivati na sve vrste administracija, neovisno o njihovoj veličini i o tome upravljaju li sektorskim ili regionalnim operativnim programom. Njegov utjecaj u velikoj mjeri nadilazi upravljanje sredstvima. Ujedno može pridonijeti većoj usmjerenosti i strateškom pristupu prema razvoju dugoročnijih kompetencija, čime će se u konačnici poboljšati funkcioniranje cjelokupne administracije i kvaliteta usluga koje pruža građanima i poduzećima.

Pomaganje državama članicama i regijama EU-a u poboljšanju načina na koji se upravlja sredstvima EU-a i na koji se ona ulažu jedan je od prioriteta povjerenice za regionalnu politiku Corine Creţu. U skladu sa Sedmim kohezijskim izvješćem, državama članicama i regijama potrebne su visokokvalitetne institucije kako bi se povećao utjecaj ulaganja kohezijske politike. Javni službenici trebaju imati sofisticiranije operativne, stručne i upravljačke kompetencije i u području fondova EU-a i u drugim područjima politike kao što su javna nabava, državna potpora itd.  

Više informacija:

Novosti